Hyppää sisältöön
Media

Kunnallisvaalit uusitaan Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

justitieministeriet
Julkaisuajankohta 9.4.2009 9.30
Tiedote -

Korkein hallinto-oikeus määräsi tänään 9. huhtikuuta, että kunnallisvaalit on uusittava Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä sähköisen äänestyksen puutteiden ja virheiden vuoksi. Näissä kolmessa kunnassa kokeiltiin sähköistä äänestystä syksyn 2008 kunnallisvaaleissa.

Oikeusministeriö ja kokeilukunnat ovat varautuneet vaalien uusimiseen ja ryhtyvät heti toimiin asiassa. Uusittavat vaalit järjestetään kunnan keskusvaalilautakunnan määräämänä sunnuntaina. Kunnat voivat myös sopia, että vaalit järjestetään samanaikaisesti.

Periaatteessa vaalit voitaisiin järjestää myös samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa 7.6.2009. Käytännön syistä kunnat saattavat päätyä järjestämään uusittavat vaalit muuna ajankohtana, mm. koska kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa ovat äänioikeutettuja osin eri henkilöt. Sähköistä äänestystä ei uusittavissa vaaleissa järjestetä.

Vaalien toimittamisesta huolehtivat kuluvan vuoden alussa valitut kuntien uudet keskusvaalilautakunnat.

Samat äänioikeutetut ja ehdokkaat

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa äänestysaluejakoa ja käytetään samaa lainvoimaista äänioikeusrekisteriä kuin kumotuissa vaaleissa. Vaaleissa on sama ehdokaslistojen yhdistelmä kuin kumotuissa kunnallisvaleissa. Uutta ehdokasasettelua ei ole.

Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että kunnallisvaalien äänioikeusrekisteriin otetuille lähetetään uusi ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta).

Ennakkoäänestys toimitetaan vain kunnassa, jota määräys vaalien uusimisesta koskee. Ulkomailla ei ole uusittavien vaalien ennakkoäänestystä, eikä myöskään muissa Suomen kunnissa.

Valtuustoon valitaan yhtä monta valtuutettua kuin kumotuissa vaaleissa, vaikka asukaslukuun perustuva valtuutettujen määrä olisikin tällä välillä muuttunut. Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet edustajat tai valtuutetut pysyvät toimissaan, kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvistettu. KHO:n määräämillä uusintavaaleilla ei ole vaikutusta valtuuston tekemien päätösten lainmukaisuuteen.

Lisätietoja vaalien teknisestä toimittamisesta: neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620

Tuija Brax
Sivun alkuun