Hyppää sisältöön
Media

Korruptionvastainen yhteistyöverkosto asetettu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2019 11.44
Uutinen

Oikeusministeriö on asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston. Verkoston toiminnan tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän.

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on

  • edistää korruptiota ennaltaehkäisevää ja korruptionvastaista toimintaa sekä tehdä korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteita
  • edistää ja seurata korruptionvastaisen yhteistyöverkoston korruptionvastaista strategiaa ja laatia toimenpideohjelma verkoston toimikaudeksi
  • edistää korruptiota koskevaa tutkimusta, seurata sen tuloksia ja edistää niiden käyttöä päätöksenteon tukena
  • lisätä tietoa korruptiosta, korruption torjunnan tärkeydestä ja korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta ja yksityisellä sektorilla
  • seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamien velvoitteiden täytäntöönpanoa
  • seurata ja edistää Euroopan unionin korruptionvastaisia toimia
  • käsitellä Suomen korruptiotilanteeseen ja korruption torjuntaan liittyviä kantoja.

Verkoston puheenjohtaja on apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä. Verkoston toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, puh. 0295 150580, [email protected]

www.korruptiontorjunta.fi

Sivun alkuun