Hoppa till innehåll
Media

Samarbetsnätverket mot korruption tillsatt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2019 11.44
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt ett samarbetsnätverk mot korruption. Målet med nätverkets verksamhet är att bidra till att korruption förekommer i så liten mån som möjligt i Finland.

Samarbetsnätverket mot korruption har till uppgift att

  • främja verksamhet för att förebygga och bekämpa korruption och lägga fram initiativ som gäller korruptionsbekämpning,
  • främja och följa upp nätverkets strategi mot korruption och utarbeta ett åtgärdsprogram för nätverkets mandattid,
  • främja forskning om korruption, följa upp resultaten av forskningen och främja användningen av resultaten som stöd för beslutsfattandet,
  • öka kännedomen om korruption och om vikten av korruptionsbekämpning samt sprida information om de anvisningar om åtgärder mot korruption som getts inom den statliga, kommunala och privata sektorn,
  • främja och följa upp efterlevnaden av internationella konventioner mot korruption och genomförandet av de förpliktelser som ålagts av de internationella organ som övervakar iakttagandet av konventionerna,
  • främja och följa upp Europeiska unionens åtgärder mot korruption,
  • behandla Finlands ställningstaganden i frågor om korruptionsläget och korruptionsbekämpning.

Ordförande för nätverket är Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef vid justitieministeriet. Nätverkets mandattid löper ut vid utgången av 2021.

Mer information: Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 150580, [email protected]

www.antikorruption.fi

Tillbaka till toppen