Hyppää sisältöön
Media

Korruptiota torjutaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 11.58
Tiedote
Ei korruptiolle. Nej till korruption. No to corruption.

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen korruptionvastaisesta strategiasta ja sitä tukevasta toimenpideohjelmasta. Tavoitteena on torjua korruptiota nykyistä laaja-alaisemmin kaikilla julkishallinnon tasoilla. Avainasemassa on viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen, korruption nykyistä parempi tunnistaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen.

- Strategian tavoitteena on lyhyellä aikavälillä tehostaa korruption torjuntaa ja pitkällä aikavälillä rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

- Korruptionvastainen strategia vahvistaa eettisesti hyviä käytänteitä julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Strategialla ja toimenpideohjelmalla torjutaan korruptiota esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä ja lisätään hankintojen avoimuutta. Strategialla on myös poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja uskottavuutta parantava vaikutus, Henriksson arvioi.

Toimenpiteitä toteutetaan laajassa yhteistyössä

Ensimmäisen valtioneuvostotason korruptionvastaisen strategian tavoitteena on sitouttaa julkishallinto ja poliittiset toimijat torjumaan korruptiota tehokkaasti, edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä parantaa viranomaisten mahdollisuuksia saattaa korruptiivisesti toimineita vastuuseen teoistaan. Lisäksi pyritään helpottamaan kansallisen korruptiotilannekuvan laatimista.

Korruptionvastaisen strategian toteuttamista tukee toimenpideohjelma vuosille 2021–2023. Toimenpiteet koskevat muun muassa viranomaisten yhteistyön parantamista, korruptiotietoisuuden lisäämistä, korruptiotapausten paljastumista, lainsäädännön toimivuuden selvittämistä ja tutkimuksen edistämistä. Toimenpideohjelman täytäntöönpanolle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta. 

Korruptiontorjunta tukee kestävää kehitystä

Korruptionvastainen strategia tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa, kuten oikeusvaltion ja hyvän hallinnon vahvistamista sekä korruption ja lahjonnan vähentämistä.

Strategiatyön taustalla ovat Suomelle osoitetut kansainväliset suositukset tehostaa korruption vastaista työtä. Strategian valmistelussa on hyödynnetty oikeusministeriön koordinoiman korruptionvastaisen yhteistyöverkoston aiempaa työtä.

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, p. 0295 150 323, [email protected]
erityisavustaja Niklas Mannfolk, p. 050 306 3990, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Lue lisää korruptiontorjunnasta oikeusministeriön verkkosivuilta sekä korruptiontorjunta.fi-sivustolta.

Sivun alkuun