Hoppa till innehåll
Media

Korruption ska bekämpas på ett övergripande och långsiktigt sätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 11.58
Pressmeddelande
Ei korruptiolle. Nej till korruption. No to corruption.

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om en strategi mot korruption och ett åtgärdsprogram som stöder strategin. Målet är att på ett mer omfattande sätt än för närvarande bekämpa korruption på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen. Det avgörande är att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna, att bättre identifiera korruption och att öka transparensen i beslutsfattandet.

På kort sikt är målet för strategin att effektivisera kampen mot korruption och på lång sikt att bygga upp ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Strategin mot korruption stärker god etisk praxis inom den offentliga förvaltningen och i företagen. Genom strategin och åtgärdsprogrammet bekämpas korruption till exempel i samband med offentlig upphandling och samtidigt blir upphandlingen öppnare för insyn. Strategin bidrar också till att öka öppenheten och trovärdigheten i det politiska beslutsfattandet, bedömer Henriksson.

Åtgärderna vidtas i brett samarbete

Syftet med den första strategin mot korruption på statsrådsnivå är att effektivt engagera den offentliga förvaltningen och de politiska aktörerna i kampen mot korruption, att bättre identifiera korruption och att öka transparensen i beslutsfattandet. Målet är också att förbättra myndigheternas möjligheter att ställa dem som deltagit i korruptiv verksamhet till svars för sina handlingar. Dessutom strävar man efter att underlätta utarbetandet av en nationell lägesbild om korruption.

Åtgärdsprogrammet som stöd för genomförandet av strategin för bekämpning av korruption gäller 2021–2023. Åtgärderna inbegriper bland annat förbättrat samarbete mellan myndigheterna, ökad medvetenhet om korruption, avslöjande av korruptionsfall, utredning av hur lagstiftningen fungerar och främjande av forskning. Ingen särskild finansiering har anvisats för att genomföra åtgärdsprogrammet.

Kampen mot korruption stöder en hållbar utveckling.

Strategin mot korruption stöder i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering genomförandet av målen för hållbar utveckling, såsom att stärka rättsstaten och god förvaltning och att minska korruption och mutor.

Bakgrunden till strategiarbetet är de internationella rekommendationer som riktats till Finland för att effektivisera arbetet mot korruption. Beredningen av strategin har utgått från det arbete som samarbetsnätverket mot korruption tidigare har gjort under samordning av justitieministeriet.

Ytterligare information: 
Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]
Niklas Mannfolk, specialsakkunnig, tfn  050 306 3990, [email protected]

Statsrådets beslutsfattande

Läs mera om bekämpning av korruption på justitieministeriets sida och på webbsidan antikorruption.fi.

Tillbaka till toppen