Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2013 8.11
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uudistuksia erityisesti koti- ja etämyyntiä koskeviin kuluttajansuojasäännöksiin. Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa.

Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi nykyisestä. Uutta olisi mm. se, että kuluttajalla olisi peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta palvelua ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulisi kuitenkin korvata jo saatu suoritus. Kuluttajan olisi aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun nykyisin jo pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan peruuttamisilmoitukseksi.

Peruuttamistapauksessa kuluttajan olisi jatkossa vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, paitsi jos myyjä on sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Työryhmä arvioi, että ehdotettu muutos saattaa nostaa kynnystä tehdä ostoksia verkkokaupassa, ja oletettavaa työryhmän mukaan onkin, että osa elinkeinonharjoittajista sitoutuu jatkossakin vastaamaan palautuskuluista, jos kauppa peruuntuu.

Kotimyynnin määritelmä laajenisi nykyisestä. Kotimyynniksi katsottaisiin esimerkiksi palvelun tarjoaminen kuluttajan kotona silloinkin, kun elinkeinonharjoittaja menee sinne tarjotakseen kuluttajalle hänen pyytämäänsä palvelua. Kotimyyntiä olisi siis esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan kotona.

Ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saisi käyttää aiemmin tehtyä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajalta hänen liittymäsopimuksensa mukaista hintaa suurempia kuluja. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin tavaroita ja palveluja koskeviin sopimuksiin, lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamiseen liittyvien kulujen läpinäkyvyyttä parannetaan muun muassa edellyttämällä, että maksuvelvollisuudesta mainitaan nimenomaisesti tilauspainikkeessa.

Eriävät mielipiteensä työryhmän mietintöön jättivät Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Kuluttajaliiton, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Suomen Kaupan Liiton edustajat eräiden ehdotusten osalta.

Työryhmän mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 16.8.2013. Ehdotettujen uudistusten on määrä tulla voimaan EU:n alueella kesäkuussa 2014.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554,
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun