Hyppää sisältöön
Media

Kuluttajansuojalaki uudistuu: Verkkokaupan kuluttajansuojaan muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2014 8.36
Tiedote -

Kotimyyntiä ja etämyyntiä, kuten verkkokauppaa ja puhelinmyyntiä, koskevat kuluttajansuojalain säännökset muuttuvat 13. kesäkuuta lähtien. Kuluttajan oikeus peruuttaa kotimyynti- tai etämyyntiostos laajenee nykyisestä, mutta peruuttamisesta on ilmoitettava aina myyjälle. Jatkossa kuluttajan on yleensä vastattava palauttamiskuluista. Lisäksi myyjän tiedonantovelvoitteet laajenevat, ja puhelinasioinnista asiakkaalta perittäviin maksuihin tulee rajoituksia.

Kuluttajalla on muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu, mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulee kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Uutta on myös se, että kuluttajan on aina ilmoitettava peruuttamisesta. Aiemmin pelkkä tavaran palauttaminen on katsottu peruuttamisilmoitukseksi. Ilmoittamista helpottaa se, että myyjän on sopimusta tehtäessä annettava kuluttajalle peruutuslomake.

Kuluttajan on vastattava palauttamiskuluista, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Oletettavaa on, että osa verkkokaupoista tarjoaa tulevaisuudessakin kilpailusyistä maksuttoman palautuksen.

Verkko-ostamisen yhteydessä uutta on lisäksi se, että tilauspainikkeessa edellytetään mainittavaksi nimenomaisesti asiakkaan maksuvelvollisuudesta.


Puheluista perittäviin maksuihin rajoituksia

Elinkeinonharjoittaja saa vastedes käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen tai ns. laskennallinen perushinta (0,088 €/min). Viestintävirasto laskee ja julkaisee perushinnan vuosittain.

Puhelujen enimmäishinta koskee yhteydenottoja, jotka koskevat esimerkiksi sopimuksen peruuttamista, tavaran tai palvelun virhettä taikka niiden suorittamisen viivästymistä, sopimuksen irtisanomista tai laskutusta.

Muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266
erityisasiantuntija Paula Hannula, puh. 02951 50157
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun