Hyppää sisältöön
Media

Kuntavaalit 13.6.2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2021 11.17
Tiedote

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6. Vaaleissa valitaan kuntien valtuustoihin jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi. Valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025.

Kotimaan ennakkoäänestysaika on tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, 26.5.-8.6. Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 2.-5.6., mutta monissa ulkomailla sijaitsevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Vaalipäivänä voi äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyksessä äänestyspaikan voi valita vapaasti. Luettelo ennakkoäänestyspaikoista löytyy oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta. Sivustolle päivitetään 19.5. myös tiedot niistä ennakkoäänestyspaikoista, joissa äänestys toteutetaan ulkona.

Äänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta. Suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770 ja ruotsinkielisen 0800 9 4771. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730.

Äänioikeutetut kuntavaaleissa

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on äänioikeus kuntavaaleissa omassa kotikunnassaan. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänioikeuskunta määräytyy väestötietojärjestelmässä 23.4. olleiden tietojen perusteella. Äänioikeutettuja on koko maassa 4 464 814.

Äänioikeutetut saavat Digi- ja väestötietovirastolta ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortti). Sen liitteenä on luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Ehdokkaat kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa voi äänestää oman kunnan ehdokkaita. Ehdokashakemukset tuli tehdä kuntien keskusvaalilautakunnille viimeistään 4.5. Kunnat tarkistavat hakemukset ja vahvistavat ehdokasasettelun 14.5. Ehdokaslistojen yhdistelmät, mukaan lukien ehdokasnumerot, julkaistaan vaalit.fi-sivustolla 14.5.

Ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana

Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana. Kuntavaaleja koskevat ohjeet on valmisteltu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Sivuston tarkoituksena on jakaa helppolukuista tietoa turvallisista vaalijärjestelyistä korona-aikana. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää samoin kuin kahden metrin turvavälin säilyttäminen äänestettäessä. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Hengitystieoireisia ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.  

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Kotiäänestyksessä saa äänestää henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan. Kotiäänestys tapahtuu henkilön kotona ennakkoäänestysajanjaksona. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6. ennen kello 16. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Hallituksen esityksen mukaan tänä vuonna kuntavaaleissa toimitetaan laitosäänestys ensimmäistä kertaa Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä.

Myös sairaaloissa, vankiloissa ja hoitolaitoksissa järjestetään laitosäänestys kuten aiemmissakin vaaleissa.

Kirjeäänestys ulkomailta

Vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kuntavaaleissa kirjeitse. Äänioikeutetun on kirjeäänestystä varten tilattava kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestettävä ja postitettava äänensä lähetekuoressa ulkomailta Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestäminen on mahdollista 14.5. alkaen. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina 11.6. ennen kello 19.

Tulostietoja julkaistaan laskennan valmistumisen mukaan

Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille päivitetään tunnin välein tietoja ennakkoon äänestäneiden määristä kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa.

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan kuntien keskusvaalilautakunnissa 13.6. aikaisintaan kello 12. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan kello 20 alkaen. Vaalilautakunnat aloittavat vaalipäivänä annettujen äänten alustavan laskennan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana.

Vaalipäivänä alustavan tuloslaskennan etenemistä voi seurata verkossa. Alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina tiedostoina.

Tarkastuslaskennan valmistuttua kuntien keskusvaalilautakunnat vahvistavat vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6. viimeistään kello 18 aloitettavissa kokouksissaan. Vahvistetut tulokset päivitetään vaalit.fi-sivustolle 16.6.

Tietoa kuntavaaleista monissa kanavissa ja monilla kielillä

Vaalit.fi-sivustolta löytyy tietoa kuntavaaleista monilla eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, suomen ja suomenruotsin viittomakielet sekä useita eniten käytettyjä vieraita kieliä, kuten englanti, viro, venäjä). Oikeusministeriön YouTube-kanavalta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä ohjevideoita äänestämisestä. Suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla selkokieliset esitteet.

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valittujen on tehtävä ilmoitus vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään 16.8.2021. Kukin ehdokas voi halutessaan tehdä myös vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalimenoistaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, p. 0295 150 127, [email protected]
erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, [email protected]
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, [email protected]

Luotettavaa tietoa vaaleista www.vaalit.fi
Koronaohjeita äänestäjille kuntavaaleissa

Vaalit.fi Twitterissä
Vaalit.fi Facebookissa
Vaalivideoita YouTubessa
Vaalien puhelinpalvelu suomeksi 0800 9 4770 ja ruotsiksi 0800 9 4771
Vaalien WhatsApp-viestipalvelu 050 438 8730

Sivun alkuun