Hyppää sisältöön
Media

Lääkeväärennösyleissopimuksen voimaansaattamisesta työryhmän ehdotus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2013 13.37
Tiedote -

Euroopan neuvoston lääkeväärennöksiä koskevan yleissopimuksen kansallista voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö on valmistunut.

Suomi allekirjoitti yleissopimuksen Moskovassa lokakuussa 2011. Sen tarkoituksena on edistää sellaisten rikosten torjuntaa, jotka liittyvät lääketieteellisten tuotteiden väärentämiseen ja vastaaviin kansanterveyttä vaarantaviin rikoksiin.

Suomen lainsäädäntö kattaa pääosin jo nykyisellään yleissopimuksen velvoitteet. Yleissopimuksen kansallista voimaansaattamista valmistellut oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muutoksia rikoslain terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevaan 44 lukuun yleissopimuksen tiettyjen kriminalisointivelvoitteiden täyttämiseksi.

Luvun lääkerikosta koskevaa säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi ja lisäksi lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi, terveydenhuollon laitteen väärentämistä koskeva säännös. Mietintöön sisältyy myös ehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamislaiksi.

Lisätietoja:
Työryhmän jäsen, lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, puh. 02951 50440
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun