Hoppa till innehåll
Media

Förslag om ikraftsättande av Europarådets konvention om förfalskade läkemedel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2013 13.37
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som hade som uppdrag att bereda det nationella ikraftsättandet av Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter har blivit klar med sitt betänkande.

Finland undertecknade konventionen i Moskva i oktober 2011. Konventionen syftar till att främja avvärjande av sådana brott som har samband med förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär hot mot folkhälsan.

Huvuddelen av skyldigheterna i konventionen beaktas redan nu i Finlands lagstiftning. För att konventionens kriminaliseringsförpliktelser ska uppfyllas föreslår justitieministeriets arbetsgrupp ändringar i strafflagens 44 kap. om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet.

Det föreslås att bestämmelsen om läkemedelsbrott kompletteras och att det i kapitlet intas en ny bestämmelse om förfalskningsbrott som avser produkter för hälso- och sjukvård. I betänkandet ingår också ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens medlem, lagstiftningssekreterare Mirja Salonen, tfn 02951 50440
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen