Hyppää sisältöön
Media

Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuodenvaihteessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2013 12.42
Tiedote -

Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet säännökset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi.

Valvottu koevapaus tarkoittaa sitä, että vanki voidaan päästää koeluonteisesti vapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen säännönmukaista ehdonalaista vapauttamista valvonnan alaisena. Koevapauden tarkoituksena on edistää vangin hallittua ja suunnitelmallista vapauttamista ja sijoittumista yhteiskuntaan. Koevapaudessa olevalla on mahdollisuus harjoitella rikoksetonta ja päihteetöntä elämää vankilan ulkopuolella Rikosseuraamuslaitoksen valvonnassa.

Koevapauden laintasoinen sääntely on ollut niukkaa. Käytännössä on havaittu, että koevapautta koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää, sillä koevapauden valmistelussa ja täytäntöönpanossa noudatettavat käytännöt ovat vaihdelleet vankiloittain.

Valvotun koevapauden tekninen valvonta on tähän asti toteutettu siten, että koevapauteen sijoitetulla on hallussaan matkapuhelin. Jatkossa valvonta voi tapahtua myös nilkkaan tai ranteeseen kiinnitetyn valvontalaitteen avulla samaan tapaan kuin valvontarangaistuksessa.

Seksuaalirikoksesta tuomituille mahdollisuus lääkehoitoon

Seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille voidaan koevapauden ehdoksi ensi vuoden alusta alkaen asettaa sitoutuminen seksuaalirikoksen ehkäisemiseksi määrättävään lääkehoitoon. Käytännössä tämä koskee esimerkiksi rikoksentekijöitä, jotka on tuomittu törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tavoitteena on ehkäistä seksuaalirikosten uusimista lääkityksellä, joka vaimentaa seksuaaliviettiä. Lääkehoito perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja lääkitystä käytetään yleensä yhdessä psykososiaalisen hoidon ja tuen kanssa.

Vanki aloittaa lääkehoidon jo vankeusajan loppupuolella, käytännössä Psykiatrisessa vankisairaalassa. Ennen valvottuun koevapauteen pääsyä vangin on sitouduttava lääkehoidon jatkamiseen myös ehdonalaisen vapauden aikana. Jollei vanki noudata lääkehoitoa koskevia määräyksiä, koevapaus voidaan peruuttaa määräajaksi tai ehdonalainen vapaus määrätä osaksi menetetyksi.

Tarkemmat säännökset valvotun koevapauden täytäntöönpanosta ja seksuaalirikollisten lääkehoidon toteuttamisesta koevapaudessa ja ehdonalaisessa vapaudessa sisältyvät valtioneuvoston tänään 19.12. antamiin asetuksiin. Sekä uudistukseen liittyvät lait että asetukset tulevat voimaan 1.1.2014.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576, ja
Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, tutkimusprofessori (THL) Hannu Lauerma, puh. 02956 84951
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun