Hoppa till innehåll
Media

Lagen om övervakad frihet på prov träder i kraft vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2013 12.42
Pressmeddelande -

De nya bestämmelserna som gäller förutsättningarna för, innehållet i och övervakningsformerna vid övervakad frihet på prov träder i kraft vid ingången av nästa år. Samtidigt blir det möjligt att till en fånge som dömts för sexualbrott ordinera läkemedelsbehandling och psykosocial vård som syftar till att förebygga återfall i sexualbrott. Läkemedelsbehandlingen kan ställas som villkor för övervakad frihet på prov.

Övervakad frihet på prov betyder att en fånge kan friges på prov och ställas under övervakning tidigast sex månader före den normala villkorliga frigivningen. Syftet med övervakad frihet på prov är att främja fångens kontrollerade och planmässiga frigivning och anpassning i samhället. Under frihet på prov har fången möjlighet att anpassa sig till ett liv utan brott och droger utanför fängelset under Brottspåföljdsmyndighetens övervakning.

Den gällande regleringen på lagnivå av övervakad frihet på prov är mycket knapphändig. Behovet att precisera lagstiftningen har observerats i det praktiska arbetet, eftersom den praxis som iakttas vid beredningen och verkställigheten av frihet på prov har varierat från ett fängelse till ett annat.

Hittills har den tekniska övervakningen vid övervakad frihet på prov genomförts så att den som har placerats i frihet på prov disponerar en mobiltelefon. I fortsättningen kan övervakningen också bygga på en övervakningsanordning som fästs vid den dömdes vrist eller handled, på samma sätt som vid övervakningsstraff.

Läkemedelsbehandling för dömda sexualbrottslingar blir möjlig

Från och med ingången av nästa år kan det som villkor för övervakad frihet på prov ställas att en fånge som dömts för sexualbrott förbinder sig till läkemedelsbehandling som förordnas för att förebygga sexualbrott. I praktiken gäller detta gärningsmän som är dömda t.ex. för grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Syftet är att förebygga återfall i sexualbrott genom medicinering som kraftigt nedsätter gärningsmannens sexualdrift. Läkemedelsbehandlingen baserar sig alltid på den dömdes samtycke, och medicineringen används vanligen tillsammans med psykosocial vård och psykosocialt stöd.

Fången börjar läkemedelsbehandlingen redan i slutet av fängelsetiden, i praktiken på Psykiatriska sjukhuset. Innan fången placeras i övervakad frihet på prov ska han eller hon förbinda sig att fortsätta med läkemedelsbehandlingen också under den villkorliga friheten. Om fången inte följer föreskrifterna om läkemedelsbehandlingen kan friheten på prov återkallas för viss tid eller det kan bestämmas att den villkorliga friheten delvis är förverkad.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av övervakad frihet på prov och genomförandet av läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar under frihet på prov ingår i de förordningar som statsrådet utfärdade i dag den 19 december. Både lagarna och förordningarna som har samband med reformen träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576
ansvarig överläkare på Psykiatriska sjukhuset för fångar, forskningsprofessor (Institutet för hälsa och välfärd) Hannu Lauerma, tfn 02956 84951
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen