Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos oikeushallinnon erityisviranomaisten virastosta lausunnolla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 12.08
Tiedote

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, joka koskee oikeushallinnon erityisviranomaiset kokoavaa uutta virastoa. Suunnitelmissa on, että viraston muodostavat 11 itsenäistä viranomaista ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö.

Uudistuksen tavoitteena on turvata viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys sekä vähentää pienten toimijoiden haavoittuvuutta takaamalla niille yhdenmukaiset hallinto- ja tukipalvelut.

Uuteen virastoon tulisivat Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), konkurssiasiamiehen toimisto, kuluttajariitalautakunta, lapsiasiavaltuutetun toimisto, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Virasto tarjoaisi viranomaisille tukipalveluja ja hoitaisi keskitetysti niiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, joita hoidetaan nyt lähinnä oikeusministeriössä. Jatkossa ministeriö hoitaisi vain erityisviranomaisia koskevan säädösvalmistelun ja strategisen ohjauksen.

Virasto ei aiheuttaisi muutoksia erityisviranomaisten omiin organisaatioihin. Erityisviranomaisten itsenäinen asema ja nykyiset toimipaikat säilyisivät. 

Lausuntoja voi antaa 4.2.2022 asti.

Lisätiedot:
Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456, [email protected]

Sivun alkuun