Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lag om ett ämbetsverk för specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 12.08
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett lagutkast som gäller ett nytt ämbetsverk som ska samla specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen. Enligt planerna ska ämbetsverket bildas av elva självständiga myndigheter och en enhet som producerar förvaltningstjänster för dessa.

Syftet med reformen är att trygga myndigheternas oberoende och självständighet samt att minska sårbarheten hos små aktörer genom att garantera dem enhetliga förvaltnings- och stödtjänster.

Det nya ämbetsverket ska bestå av Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), konkursombudsmannens byrå, konsumenttvistenämnden, barnombudsmannens byrå, rättegångsbiträdesnämnden, Olycksutredningscentralen, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen och diskrimineringsombudsmannens byrå.

Ämbetsverket avses erbjuda myndigheterna stödtjänster och sköta centraliserat de uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningen som nu sköts främst vid justitieministeriet. I fortsättningen ska ministeriet endast sköta den lagberedning och strategiska styrning som gäller specialmyndigheter. 

Ämbetsverket kommer inte att medföra några ändringar i specialmyndigheternas egna organisationer. Specialmyndigheternas självständiga ställning och nuvarande verksamhetsställen kvarstår.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 4 februari 2022.

Ytterligare information:
Satu-Maaria Natunen, tfn 0295 150 456, [email protected]

Tillbaka till toppen