Hyppää sisältöön
Media

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin kiristyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2018 12.52
Tiedote

Rikoslakiin ehdotetaan uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin. Esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen pakettia rangaistuspolitiikan kiristämiseksi. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähetetty lausunnolle.

- Haluan kiristää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia, jotta lapsia voidaan entistä paremmin suojella tällaisilta erityisen vahingollisilta teoilta, oikeusministeri Häkkänen sanoo.

- Rangaistusten tiukentaminen korostaa lasten ruumiillisen koskemattomuuden merkitystä. Ankarammalla suhtautumisella voidaan myös ennalta ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, Häkkänen toteaa.

Esitysluonnoksen mukaan törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyden käsittävään törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Säännöksellä muodostettaisiin vain yksi rikos koskemaan tapauksia, joissa nykyisin tuomitaan kahdesta eri rikoksesta. Tämä selkeyttäisi oikeuskäytäntöä ja voisi yhtenäistää rangaistuskäytäntöä. 

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivallan lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Ehdotettu säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja.

- Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4 - 12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella nykyisestä, Häkkänen sanoo.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. 

- Tällöin voitaisiin arvioida nykyistä ankarammin vakavimpia tekoja, jotka eivät kuitenkaan täytä lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä. Muutos parantaisi mahdollisuuksia suhteuttaa rangaistus teon vahingollisuuteen, ministeri Häkkänen sanoo. 

Esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi:ssä 21.9.2018 saakka.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköposti: [email protected]

Lausuntopalvelu.fi  

Sivun alkuun