Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Straffen för sexualbrott mot barn ska skärpas

Justitieministeriet
17.8.2018 12.52 | Publicerad på svenska 17.8.2018 kl. 13.34
Pressmeddelande

I strafflagen föreslås en ny bestämmelse om grov våldtäkt mot barn. Också maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas. Förslaget är en del av justitieminister Antti Häkkänens åtgärdspaket för att skärpa straffen. Ett utkast till regeringens proposition har skickats på remiss.

 - Jag vill skärpa straffen för sexualbrott mot barn så att barn bättre förut kan skyddas mot dessa särskilt skadliga gärningar, säger justitieminister Häkkänen.

- Skärpningen av straffen framhäver betydelsen av att skydda barns fysiska integritet. En stängare inställning till dessa brott bidrar också till att förebygga sexualbrott mot barn, konstaterar Häkkänen.

Enligt propositionsutkastet döms den som genom en och samma gärning gör sig skyldig till grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn där det ingår samlag till straff för grov våldtäkt av barn. Bestämmelsen innebär att gärningsmannen i framtiden döms för ett och samma brott i ett sådant fall där man för närvarande dömer ut straff för två olika brott. Detta skapar tydligare rättspraxis och kan också leda till enhetligare straffpraxis.

Utgångspunkten är att ett barn aldrig kan ge ett giltigt samtycke till samlag med en vuxen. Bestämmelsen om grov våldtäkt av barn tillämpas förutom på fall där man har använt våld även på fall där barnet inte kan försvara sig eller inte förmår utforma eller uttrycka sin vilja. Den föreslagna bestämmelsen ska i regel gälla offer som är under 16 år.

Straffskalan ska vara 4-12 år fängelse, vilket betyder att minimistraffet höjs med två år, säger Häkkänen.

Maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas från nuvarande fyra till sex år i fängelse.

- Detta skulle göra det möjligt att döma ut hårdare straff för de allvarligaste gärningarna, som inte fyller rekvisitet för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Ändringen skulle ge bättre möjligheter att väga straffet mot gärningens skadlighet, säger minister Häkkänen.

Utlåtanden om propositionsutkastet kan lämnas in i tjänsten utlåtande.fi fram till 21 september 2018.

Ytterligare upplysningar: Ville Hinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50165, e-post [email protected]

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen