Hyppää sisältöön
Media

Lisärahoitusta oikeudenhoidon toimijoille ja rikollisuuden ehkäisyyn

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.15
Tiedote

Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2024 talousarvioesityksen ja päättänyt vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmasta, joka sisältää myös valtiontalouden kehyspäätöksen. Talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään ensi vuodelle määrärahoja kaikkiaan 1,2 miljardia euroa.

Ehdotettu määrärahataso on noin 96 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Lisärahoitusta esitetään muun muassa oikeudenhoidon palveluihin ja viranomaisten toimintakykyyn, rikosvastuun toteutumiseen sekä rikollisuuden ennaltaehkäisyyn.

- Olen tyytyväinen, että tämä hallitus varmistaa oikeusjärjestelmän toimijoiden rahoituksen. Hallitusohjelman mukaisesti kehyspäätös sisältää oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen lisämäärärahaa. Sillä vastataan viime syksynä valmistuneessa oikeudenhoidon selonteossa todettuun hallinnonalamme nykyisten tehtävien rahoitusvajeeseen täysimääräisesti, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Oikeusministeriön hallinnonalan vuotuisella budjetilla varmistetaan oikeusvaltion toimivuutta. Tähän tarkoitukseen talousarvioesityksessä ehdotetaan ensi vuodelle oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisille yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tällä oikeudenhoidon lisämäärärahalla vahvistetaan henkilöstöresursseja ja sitä kautta puretaan ruuhkia ja lyhennetään käsittelyaikoja. Lisämäärärahasta tuomioistuinten osuus on 19,4 miljoonaa euroa, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien 3,2 miljoonaa euroa, Rikosseuraamuslaitoksen 3,6 miljoonaa euroa ja syyttäjien 2,4 miljoonaa euroa.

Tällä hallituskaudella oikeudenhoidon toimijoiden rahoitusta lisätään asteittain aiempien päätösten sekä hallitusohjelmassa päätettyjen lisäpanostusten mukaisesti niin, että lisämäärärahat ovat 65 miljoonaa euroa vuonna 2025, 80 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja 75 miljoonaa euroa vuodesta 2027 lukien.

Ensi vuonna järjestetään sekä presidentinvaalit että europarlamenttivaalit, joiden toimittamiseen esitetään noin 43 miljoonaa euroa.

Kriminaalipolitiikka uudistuu, rangaistukset kiristyvät

- Hallitus on sitoutunut ottamaan käyttöön tarvittavat keinot nuoriso- ja jengirikollisuuden määrätietoiseksi torjumiseksi ja vähentämiseksi. Toteutamme hallitusohjelman mukaisesti laajan joukon sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä, oikeusministeri Meri toteaa.

Hallitusohjelman toteuttamiseksi rikollisuuden ennaltaehkäisyyn ehdotetaan 1 miljoona euroa ja kriminaalipolitiikan kiristysten lainvalmisteluun esitetään 1 miljoona euroa. 

Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan 5 miljoona euroa vankilahankkeiden suunnitteluun ja vankiloiden turvatekniikan päivittäiseen. Lisäksi talousarvioesitys sisältää 1 miljoonan euron lisämäärärahan rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijamäärien nostamiseen.

Valtion talousarvio 2024

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Jonna Ijäs, p. 0295 150 189, [email protected]
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]
johtava asiantuntija Sanna Appelberg, p. 02951 50167, [email protected]

Sivun alkuun