Hyppää sisältöön
Media

Luonnos tuomioistuinlaiksi lausunnolle - tuomarikoulutuksen uudistamisesta ehdotus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2015 12.33
Uutinen

Kaikkia tuomioistuimia koskevan yhteisen tuomioistuinlain jatkovalmistelu on edennyt. Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle hankkeessa valmistellun luonnoksen tuomioistuinlakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Samanaikaisesti lausunnolla on tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksen uudistamista koskeva ehdotus.

Uusi tuomioistuinlaki sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäisivät voimaan.

Lakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.

Tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittämistä pohtinut työryhmä esittää koko uran kattavan koulutusjärjestelmän luomista. Koulutus suunniteltaisiin vaiheittain. Tuomioistuintyöskentelyn perustiedot ja -taidot antavaan yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun tulisi keskitetty valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä valtakunnallinen työssä oppimista tukeva koulutusohjelma. Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin. Asessori olisi määräaikainen tuomari, jonka virkaan sisältyisi huomattava määrä koulutusta.

Tuomareiden koulutus olisi suunnitelmallisempaa kuin aiemmin. Kullekin tuomioistuinjuristille pyrittäisiin tarjoamaan hänen osaamistaan ja tarpeitaan vastaavaa tasokasta koulutusta suunnitelmallisesti läpi koko tuomioistuinuran. Lainkäyttöhenkilöstöllä olisi vastaisuudessa sekä oikeus että velvollisuus osallistua koulutukseen.

Tavoitteena on, että hallituksen lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyn 2015 aikana ja että uusi tuomioistuinlaki tulisi voimaan vuoden 2017 alkupuolella.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 029 51 50458, ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh. 029 51 50394,s-posti: [email protected].

Sivun alkuun