Hoppa till innehåll
Media

Utkast till ny en domstolslag ut på remiss – förslaget om att förnya domarutbildningen har blivit klart

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2015 12.33
Nyhet

Den fortsatta beredningen av en gemensam domstolslag som gäller alla domstolar framskrider. Justitieministeriet har skickat projektarbetsgruppens utkast till en regeringsproposition med förslag till en domstolslag ut på remiss. Ute på remiss är också ett förslag om revidering av utbildningen av domare och annan rättskipningspersonal inom domstolsväsendet.

Den nya domstolslagen ska innehålla allmänna bestämmelser om domstolar och domare. Avsikten är att i lagen tas in bestämmelserna som gäller domstolarnas uppgifter, organisation, förvaltning samt deras ledamöter och övriga personal. För närvarande finns dessa bestämmelser i flera olika lagar. Lagarna som gäller de högsta domstolarna ska förbli i kraft.

I lagen ska även tas in de bestämmelser som för närvarande finns i lagen och i förordningen om utnämning av domare. I domstolslagen ska också tas in bestämmelserna om domares särskilda tjänstemannarättsliga ställning som föreskrivs om i statstjänstemannalagen.

Arbetsgruppen för att utveckla ett utbildningssystem för domare föreslår att det inrättas ett utbildningssystem som sträcker sig över hela domarkarriären. Utbildningen ska planeras stegvis. Ansöknings- och urvalsförfarandet för val av praktikanter till den ettåriga domstolspraktiken som ger de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som behövs vid domstolsarbetet ska centraliseras och det ska införas ett nationellt utbildningsprogram som stöder lärande i arbetet. En jurist med minst tre års lämplig arbetserfarenhet kan ansöka till en treårig utbildningstjänst som assessor. Tjänsten som assessor är en domartjänst för viss tid och i tjänsten ingår en avsevärd mängd utbildning.

Domarutbildningen ska vara mer planmässig än för närvarande. Avsikten är att varje domstolsjurist får högklassig utbildning enligt sin kunskapsnivå och sina behov systematiskt under hela domstolskarriären. Rättskipningspersonalen ska i fortsättningen vara både berättigad och förpliktad att delta i utbildningen.

Målet är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen under hösten 2015 och att den nya domstolslagen träder i kraft under början av 2017.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 029 51 50458, och överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 029 51 50394, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen