Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisaloitteesta uusi vaikuttamiskeino

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2012 6.00
Tiedote -

Maaliskuun alusta voimaantulevan kansalaisaloitelain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Aloitteen vireillepanijana voi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Aloitetta tukevat kannatusilmoitukset on kerättävä paperilla tai sähköisesti tietoverkossa. Ilmoitukset on saatava kokoon kuuden kuukauden kuluessa.

Paperilla kerättävissä kannatusilmoituksissa käytettävä vakiolomaketta

Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä lomakekaavaa, jonka pohjan oikeusministeriö on vahvistanut asetuksella. Vakiomuotoisella kannatusilmoituksella varmistetaan se, että ilmoitus sisältää kaikki lain edellyttämät tiedot.

Vakiomuotoinen ilmoitus helpottaa myös Väestörekisterikeskuksen työtä. Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tarkastaa ilmoitusten oikeellisuus ja vahvistaa, että hyväksyttyjä ilmoituksia on vaadittu määrä. Vasta tämän jälkeen aloitteen voi toimittaa eduskunnalle.

Oikeusministeriön verkkopalvelu käyttöön loppuvuodesta

Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoituksen allekirjoitus edellyttävät aina ns. vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi verkkopankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilitunnisteen käyttöä.

Verkkokeräyksessä voidaan käyttää joko kansalaisaloitteen vireillepanijan itse järjestämää tietojärjestelmää tai oikeusministeriön ylläpitämää maksutonta verkkopalvelua, joka tulee käyttöön loppuvuodesta. Vireillepanijan on hankittava mahdolliselle omalle verkkokeräysjärjestelmälleen Viestintäviraston hyväksyntä.

Tietoa kansalaisaloitteesta
ja sen tekemisestä löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta osoitteesta Kansalaisaloite.fi - sama osoite toimii myöhemmin kansalaisaloitteen sähköisen verkkopalvelun osoitteena

YouTubessa on nähtävissä video, joka on esimerkki/prototyyppi tulevasta kansalaisaloite-verkkopalvelusta.

Kansalaisaloite - Medborgarinitiativ on myös Facebookissa

Information in English

Lisätietoja:
- projektipäällikkö Teemu Ropponen, puh 040 525 5153, [email protected],
- neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953, [email protected],
- Viestintävirasto: tietoturva-asiantuntija Aki Tauriainen, puh. 09 696 6624, [email protected]
- Väestörekisterikeskus: tietopalvelupäällikkö Timo Salovaara, puh. 09 2291 655, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun