Hyppää sisältöön
Media

Ikääntyneiden rikosturvallisuuteen kiinnitettävä enemmän huomiota

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2013 10.30
Tiedote -

Rikoksentorjuntaneuvosto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja valmiuksia kohdata rikoksen uhriksi joutunut ikääntynyt lisätään. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valvontaa ja työn tukemista tulisi tehostaa lainsäädännöllä sekä hyviä käytäntöjä ja laatutyötä kehittämällä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ikääntyneiden kotiin tuotavien palveluiden turvallisuuteen ja valvontaan.

Yhtälailla tärkeää on vahvistaa sitä, että muut viranomaiset, kuten poliisi ja oikeusviranomaiset, ottavat huomioon ikääntyneiden uhrien erityistarpeet. Ikääntyneiden tarpeet tulee huomioida myös sekä olemassa olevissa tukijärjestelmissä että rikosten uhrien tukipalveluita kehitettäessä. Neuvosto suosittaa, että ikääntyvän väestön uhrikokemusten tilastointia kehitetään ja tiedon vertailtavuutta parannetaan.

Rikoksentorjuntaneuvosto suosittaa, että myös ikääntyneet aktivoidaan mukaan turvallisuutta edistävään toimintaan. Neuvoston julkaiseman Turvaohjeita senioreille -oppaan neuvojen toivotaan välittyvän osana paikallista turvallisuusyhteistyötä.

Ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisyn suosituksista päätettiin rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa 14.2. Suositusten taustalla on tiivistelmä lausunnoista, joita saatiin rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän selvityksestä "Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy".

Työryhmän ehdotuksiin suhtauduttiin lausunnoissa pääasiassa myönteisesti. Useat lausunnonantajat pitivät tärkeänä sitä, että ikääntyneiden turvallisuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota. Ehdotusten katsottiin parantavan mahdollisuutta valmistautua tulevien vuosikymmenten aikana tapahtuvaan väestörakenteen huomattavaan muutokseen ja sen myötä lisääntyviin ikääntyneiden turvallisuusongelmiin.

Osaamisen ja yhteistyön kehittämisen lisäksi lausunnoissa painotettiin mm. tiedonvälityksen tärkeyttä, palveluiden ikäsensitiivisyyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa.

Osa lausunnonantajista kritisoi sitä, että selvityksessä ei käsitelty maahanmuuttajien tai eri kulttuureja ja kieliryhmiä edustavien ikäihmisten tilannetta. Lisäksi aihealueen todettiin olevan niin laaja, että kattavien, maanlaajuisten ikääntyneen väestön turvallisuutta edistävien vaikutusten aikaansaaminen voi olla suuri haaste.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun