Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Häkkänen EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen Brysseliin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2017 10.02
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkänen osallistuu EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen 8. joulukuuta Brysselissä. Oikeusministerien on tarkoitus omalta osaltaan hyväksyä direktiivi- ja asetusehdotukset rikosrekisteritietojen vaihdosta koskien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. Neuvoston hyväksynnän jälkeen säädöksistä neuvotellaan Euroopan parlamentin kanssa.

EU:ssa ei ole tällä hetkellä tehokasta tapaa saada selville, missä jäsenvaltioissa on rikosrekisteritietoja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista. Nyt on tarkoitus luoda keskitetty tietojärjestelmä, johon jäsenvaltiot tallettaisivat rikostuomion saaneiden kolmannen valtion kansalaisten henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot. Näin EU-valtiot pystyisivät kohdistamaan pyynnön henkilön rikosrekisteritiedoista oikeisiin jäsenvaltioihin.

Oikeusministerien on tarkoitus hyväksyä myös asetusehdotus omaisuuden jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, minkä jälkeen siitä voidaan neuvotella parlamentin kanssa. Asetuksella laajennettaisiin EU-maiden velvoitteita panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa annettuja päätöksiä, joilla rikoksen tuottama hyöty tuomitaan menetetyksi tai jäädytetään. Tämä parantaisi mahdollisuuksia torjua järjestäytynyttä rikollisuutta.

Rikosrekisteritietojen vaihdon ja rikoksella hankitun omaisuuden jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen tehostaminen ovat osa EU:n terrorismin vastaisia toimia. Näitä hankkeita on edistetty nopean tahtiin, mikä osoittaa unionin yhtenäisyyttä terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden torjunnassa.

Suomen aloitteesta kokouksen asialistalla on EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Liittyminen sopimukseen on ollut pitkäaikainen tavoite Suomen EU-politiikassa. Se parantaisi EU-kansalaisten asemaa ja vahvistaisi EU:n uskottavuutta ihmisoikeuksien käsittelyssä.

Liittymissopimuksen luonnos valmistui vuonna 2013 pitkien neuvottelujen jälkeen. Unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin lausunnossaan, että sopimusluonnos on useista syistä EU:n perussopimusten vastainen. Komissio valmistelee oikeudellista analyysia asiasta ja ministerit saavat kokouksessa tilannekatsauksen.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. +358 2951 50131

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla:  Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi)

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita

Sivun alkuun