Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Häkkänen: Ylivelkaantuneille lisää apua, rangaistuspolitiikkaan tiukennuksia, sakon muuntorangaistus palautetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2018 20.43
Tiedote

Hallitus tehostaa ylivelkaantumisen hoitamista panostamalla vuosina 2019-2020 vuositasolla yhteensä 8 miljoonaa euroa ja vuosina 2021-2022 vuositasolla yhteensä 9 miljoonaa euroa lisää talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen.

- On erittäin tärkeää, että pyrimme samanaikaisesti ehkäisemään ylivelkaantumista sekä parantamaan jo velkaantuneiden asemaa, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.
 
- Talous- ja velkaneuvonnan resursseja lisätään viiden miljoonan euron lisämäärärahalla. Tällä turvataan palvelun alueellinen saatavuus ja kehitetään velkaongelmia ennaltaehkäisevää yhteistyötä. Myös talous- ja velkaneuvonnan sähköisen asioinnin palvelua kehitetään, ministeri Häkkänen kertoo.
 
Lisäksi ulosottoon lisätään resursseja neuvontaan, jolla pyritään auttamaan henkilöiltä, jotka joutuvat ensimmäistä kertaa ongelmiin taloutensa kanssa.
 
- Mitä useampi saisi ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuessa apua, ja saisi hoidettua asiansa kuntoon, sitä enemmän vältettäisiin ulosoton asiakkuuden kierrettä. Ulosotossa olisi tärkeätä kyetä auttamaan henkilökohtaisestikin ylivelkaantuneita, koska ulosotossa on äärimmäisen hyvä kokonaiskuva. Uusilla resursseilla luodaan asiantuntijaverkosto neuvontaan ulosottolaitokseen, sanoo ministeri Häkkänen.

Rangaistuspolitiikan kiristykset saivat lisärahoituksen - myös sakon muuntorangaistus palautetaan

Oikeusministeri Antti Häkkänen oli laatinut kehysriiheen rangaistusten kiristämisen paketin. Tähän kuuluu lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kiristäminen, rikosten uusijoiden rangaistusten kiristäminen ensikertalaisuussäännöstä muuttamalla, ehdollisen vankeuden tiukentaminen oheisseuraamuksella, väkivaltarikosvankien riskiarvion lisäämistä vapauttamisessa ja sakon muuntorangaistuksen palauttaminen. Nämä kaikki hankkeet saivat rahoituksen kehysriihessä.
 
- Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi säädettäisiin uusi rangaistussäännös (törkeä lapsen raiskaus) koskemaan niitä tapauksia, joissa raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä nykyään sovelletaan samanaikaisesti. Tämän säännöksen rangaistusasteikko olisi 4-12 vuotta vankeutta. Muutosten täytäntöönpanoon on kehysriihessä sovittu 0,87 miljoonan euro määrärahalisäyksestä, ministeri Häkkänen sanoo.
 
Erityisen tärkeänä uudistuksena ministeri Häkkänen pitää sakon muuntorangaistuksen palauttamista. Häkkänen korostaa, että rikosvastuun on toteuduttava järjestelmän uskottavuudenkin takia.

- Sakon muuntorangaistuksen käyttöä on uudistettava ja laajennettava myös sakkomenettelyjärjestelmän uskottavuuden vuoksi. Uudistuksen toteuttamiseen varataan10,8 miljoonan euron määräraha, sanoo ministeri Häkkänen.

Lainmuutoksen myötä poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä. Toistuvuus tarkoittaisi seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden aikana. Käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi. Tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät.
 
Vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden uusimisriskin arviointia sekä ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamista aiotaan tarkentaa.

  -Tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet tai taposta tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia tukitoimia. Uusia voimavaroja aiotaan kohdentaa myös tiukennetun ehdonalaisen vapauden valvonnan valmisteluun ja toimeenpanoon. Uudistuksen toteuttamiseen varataan kaikkiaan 1,34 miljoonan euron määräraha,  Häkkänen sanoo.
 
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää tiukennettaisiin siten, että myös 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta.

- Nykyisin vain nuori rikoksentekijä voidaan tuomita valvontaan. Vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten tehostamiseen kohdistetaan kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa, Häkkänen sanoo.  
 
Lisäksi ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä aiotaan muuttaa siten, että lievempiä ehdonalaisen vapauden määräosia sovellettaisiin vain, jos vanki ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa. Nykyisin sääntönä on kolmen vuoden aika.
 
- Tämä ensikertalaisuuden kiristäminen koventaa rangaistuksia uusijoille. Tähän ensikertalaisuussääntelyn muuttamista koskevaan hankkeeseen kohdennetaan 2,2 miljoonaa euroa.

Vankeinhoitoon lisää rahaa - Pohjois-Suomeen rakennetaan uudet vankilat Ouluun ja Pelsoon

Hallitus sopi kehysriihessään, että Oulussa ja Vaalassa säilytetään vankilat myös tulevaisuudessa. Oikeusministeriön vankeinhoidolle annetaan merkittävät lisäresurssit, joilla turvataan nykyisten vankiloiden toimintakyky.

- Olen erittäin tyytyväinen neuvottelujen tulokseen. Saimme neuvotteluissa oikeusministeriön vankeinhoitoon lisää resursseja, joiden turvin voimme varmistaa Pohjois-Suomen vankiloiden jatkumisen. Nykyiset vankilat Oulussa ja Vaalassa korvataan uudisrakennuksilla, jotta niiden toimintakyky turvataan. Kasvaviin vuokramenoihin varataan 6,6 miljoonaa euroa alkaen vuodesta 2022. Vankeinhoidon tavoitteiden lisäksi otimme päätöksessä huomioon myös asian yhteiskunnallisen kokonaisvaikuttavuuden, Häkkänen toteaa

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Valtioneuvoston tiedote 11.4.2018

Sivun alkuun