Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson EU:n oikeusministerikokoukseen Brysseliin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 16.27
Tiedote

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson osallistuu 9. joulukuuta EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen. Brysselissä kokoontuvat oikeusministerit keskustelevat muun muassa ympäristörikoksia koskevasta direktiiviehdotuksesta ja häirintätarkoituksessa nostettujen kanteiden (ns. SLAPP) torjumista koskevasta direktiiviehdotuksesta. Lisäksi esillä on Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota ja erityisesti rankaisemattomuuden torjunta tehtyjen rikosten osalta.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys ympäristörikosdirektiiviehdotuksesta. Ympäristörikosdirektiiviä on esitetty uudistettavan niin, että direktiivin soveltamisalaan kuuluvien rikosten luetteloa laajennetaan ja rangaistuksia yhdenmukaistetaan. Suomi suhtautuu direktiiviehdotukseen lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta on pyrkinyt neuvotteluissa siihen, että seuraamuksia koskevat velvoitteet muotoiltaisiin niin, että ne ovat sovitettavissa yhteen suomalaisen oikeusjärjestelmän kanssa. Neuvoston yleisnäkemyksen hyväksymisen jälkeen neuvottelut direktiivistä jatkuvat neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. 

Ministerit keskustelevat myös niin sanotusta SLAPP-direktiiviehdotuksesta, jonka tarkoituksena on suojella erityisesti toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja häirintätarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta. Suomi tukee ehdotuksen tavoitteita, mutta pitää sitä tietyiltä osin ongelmallisena ja raskaana toteuttaa. 

Ministereiden on lisäksi tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät rankaisemattomuuden torjunnasta Venäjän tekemistä rikoksista Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että Venäjä tulee saada vastuuseen laittoman hyökkäyssodan seurauksista. Päätelmissä on tarkoitus muun muassa todeta, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti tehtävä kaikkensa, että Ukrainassa tapahtuneet vakavat kansainväliset rikokset tulisivat tutkituksi, niissä nostettaisiin syytteet ja syylliset saatettaisiin tuomioistuimen eteen. Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) aloittamaa tutkintaa ja muita toimia Venäjän ja sen edustajien saamiseksi vastuuseen laittoman hyökkäyssodan seurauksista ja vaikutuksista.   

Lisäksi kokouksessa keskustellaan muun muassa varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista koskevasta direktiiviehdotuksesta, EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä antisemitismin torjunnasta. Kokouksessa hyväksytään myös neuvoston yleisnäkemys oikeudellisen yhteistyön digitalisaatiota koskevasta uudesta sääntelystä.

Ministeri Henriksson tapaa kokouksen yhteydessä Saksan oikeusministerin Marco Buschmannin keskustellakseen Suomen ja Saksan näkemyksistä ajankohtaisissa EU-asioissa.

Lisätietoja: 
erityisavustaja Oscar Byman, p. 029 516 1176, [email protected]
yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, p. 0295 150 170, [email protected]

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/jha/2022/12/08-09/
https://video.consilium.europa.eu/home/fi

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Sivun alkuun