Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson: Lisää rahaa velkaneuvontaan, tuomioistuimille ja syyttäjille

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2020 15.20
Tiedote

Hallitus päätti tänään kehysriihessä sekä julkisen talouden suunnitelman kehyksistä että koronaviruspandemian takia annettavasta toisesta lisätalousarvioesityksestä. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien toimintojen vahvistamista hallitus piti tärkeänä niin poikkeusoloissa kuin niiden jälkeenkin.

Koronaviruksen aiheuttamien yhteiskunnallisten muutosten vuoksi oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvontaan osoitetaan kuluvalle vuodelle lisämäärärahaa. Toimistojen henkilöstöä voidaan kasvattaa 23 henkilötyövuodella.

- Talous- ja velkaneuvonnan tarve on hyvin akuutti. Äkilliset muutokset aiheuttavat paljon huolta ja kysymyksiä ja on arvokasta, että voimme vahvistaa kansalaisille tarjottavaa apua talouden tasapainottamisessa, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Myös Rikosseuraamuslaitokselle osoitetaan kuluvalle vuodelle lisämäärärahoja vanginvartijoiden riittävyyden turvaamiseksi.

Kehysriihessä päätettiin panostaa huomattavasti oikeusturvaan ja oikeusprosessien sujuvuuteen. Lisämäärärahalla vahvistetaan rikosasioiden käsittelyä sekä syyttäjälaitoksessa että tuomioistuimissa. Myös rangaistusten täytäntöönpanoa vahvistetaan Rikosseuraamuslaitokselle osoitettavalla lisämäärärahalla.

- Rikosasioiden määrät ovat kasvaneet ja on tärkeää, että käsittelyajat eivät veny liian pitkiksi. Erityisesti syyttäjät ovat olleet kovan paineen alla ja hallitus vastaa nyt tähän tarpeeseen. Voimme näillä päätöksillä turvata oikeusvaltion sujuvan toiminnan ja vahvistaa kansalaisten oikeusturvaa, Henriksson sanoo.

Hallintotuomioistuimille osoitetaan turvapaikka-asioiden ja muiden oleskelulupa-asioiden käsittelyyn keskimäärin 7,5 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta edelliseen kehyspäätökseen verrattuna. Lisäys johtuu muun muassa siitä, että suullisten käsittelyjen määrä turvapaikka-asioiden käsittelyssä on kasvanut.

Julkisen talouden suunnitelman kehyspäätöksessä osoitetaan oikeusministeriön hallinnonalalle vuosille 2021−2024 vuosittaisia määrärahoja yhteensä 970-1 020 miljoonaa euroa.

Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon päätettyä lisätalousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990,

yksikönpäällikkö Miika Snellman, puh. 0295 150 126, sähköpostit: [email protected]

Valtioneuvoston tiedote

Sivun alkuun