Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson: Mer pengar för skuldrådgivning, domstolar och åklagare

Justitieministeriet
8.4.2020 15.20
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag vid ramförhandlingarna både om ramarna för planen för de offentliga finanserna och om den andra tilläggsbudgetpropositionen som lämnas på grund av coronaviruspandemin. Regeringen ansåg det viktigt att de funktioner som hör till justitieministeriets förvaltningsområde stärks både under undantagsförhållanden och efter dem.

På grund av de samhälleliga förändringar som coronaviruset orsakar anvisas rättshjälpsbyråernas ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning ett tilläggsanslag för detta år. Byråernas personal kan utökas med 23 årsverken.

- Behovet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är mycket akut. Plötsliga förändringar orsakar mycket oro och frågor och det är viktigt att vi kan stärka den hjälp som medborgarna erbjuds för att balansera ekonomin, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Även Brottspåföljdsmyndigheten anvisas tilläggsanslag för i år för att trygga att det finns tillräckligt med fångvaktare.

Vid ramförhandlingarna beslutade man att göra betydande satsningar på rättssäkerheten och en smidig rättsprocess. Med tilläggsanslaget stärks behandlingen av brottmål både i åklagarväsendet och i domstolarna. Också verkställigheten av straff förbättras med ett tilläggsanslag som anvisas Brottspåföljdsmyndigheten.

- Antalet brottmål har ökat och det är viktigt att behandlingstiderna inte blir för långa. I synnerhet åklagarna har utsatts för hårt tryck och regeringen svarar nu på detta behov. Genom dessa beslut kan vi trygga en smidigt fungerande rättsstat och stärka medborgarnas rättsskydd, säger Henriksson.

Förvaltningsdomstolarna anvisas i genomsnitt 7,5 miljoner euro i tilläggsfinansiering per år jämfört med tidigare rambeslut för behandling av asylärenden och andra ärenden som gäller uppehållstillstånd. Ökningen beror bland annat på att antalet muntliga förhandlingar vid behandlingen av asylärenden har ökat.

I rambeslutet för planen för de offentliga finanserna anvisas för justitieministeriets förvaltningsområde för 2021–2024 årligen anslag på sammanlagt 970–1 020 miljoner euro.

Beloppen kan ändras och är slutgiltiga när det vid statsrådets allmänna sammanträde har fattats beslut som tilläggsbudgeten och planen för de offentliga finanserna.

Ytterligare information: Niklas Mannfolk, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990,

Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126, e-post: [email protected]

Statsrådets pressmeddelande

Tillbaka till toppen