Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henrikssonin puhe eduskuntavaalitutkimuksen julkistamistilaisuudessa 17.9.2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2020 11.00
Puhe

Hyvät kuulijat, Bästa åhörare,

Tervetuloa tähän tilaisuuteen minunkin puolesta. Välkomna till detta tillfälle också från min sida. Tänään julkaistaan 2019 vuoden eduskuntavaalitutkimus.

Hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar,

Puolitoista vuotta eduskuntavaalien jälkeen on ehtinyt tapahtua aika paljon. Koronavirus on levinnyt ympäri maailmaa, ja on monin tavoin vaikuttanut yhteiskuntaamme. Mutta kun kova tuuli ravistelee maailmaa, meidän on hyvä muistaa yhteiskuntamme peruspilarit. Nyt, jos koskaan, on tärkeää vaalia suomalaisen demokraat¬tisen kehityksen vahvistamista. Vahva demokratia luo yhteiskunnalle vakaan pohjan vas¬tata tulevaisuuden kehityssuuntauksiin. Se vahvistaa toimintaympäristöä, jossa vaikeisiin kysymyksiin voidaan hakea ennakoivasti ja luotettavasti vastauksia, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen. 

Oikeusvaltioperiaate, toimiva demokratia ja keskinäinen luottamus saavat tavallis¬takin suuremman painoarvon nyt, kun elämme poikkeuksellisissa oloissa koronaviruspandemian keskellä. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hänen oikeutensa toteutuvat yhdenvertaisesti ja että hän voi olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. On tärkeää, että kaikki voivat osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Yhdessä luomme edellytykset osallistumiselle, jotta jokainen löytää itselleen sopivan kanavan vaikuttaa.


Bästa åhörare, hyvät kuulijat,

Ni kommer idag få höra från forskarna mera detaljerade resultat från undersökningen. Men det finns vissa trender som också jag vill lyfta upp. Den här undersökningen visar att det har skett stora förändringar i den finska politiken under detta årtusende, såsom uppkomsten av nya partier och därmed även nya politiska splittringar. Samtidigt har internet och sociala medier blivit allt viktigare i den politiska kommunikationen. Också jag personligen har märkt hur mycket viktigare sociala medier har blivit i samhällsdiskussionen. Fortfarande finns den traditionella torgtillställningen kvar, men allt mera information och diskussion flyttar till nätet.

Tutkimuksen mukaan suomalaisessa politiikassa ja vaalikampanjoinnissa on kuluvalla vuosituhannella tapahtunut merkittäviä muutoksia kuten puoluejärjestelmän pirstaloituminen ja siihen liittyvien uusien poliittisten jakolinjojen nousu. Samalla internet ja sosiaalinen media on saanut yhä tärkeämmän roolin poliittisessa viestinnässä. Netin merkityksen kasvu on vaikuttanut ja vaikuttaa myös poliittiseen keskustelukulttuuriin. Vaalikoneiden, sosiaalisen median, verkon vaaliuutisten ja muun verkosta löytyvän informaation avulla vaalikampanjaa seuraavien kansalaisten osuus kasvoi huomattavasti vuoden 2015 eduskuntavaaleihin verrattuna. Minäkin olen huomannut, kuinka merkittävä sosiaalinen media on julkisessa keskustelussa. Perinteinen toritapahtuma on edelleen tärkeä, mutta keskustelu on yhä enemmän siirtynyt nettiin.

Tutkimus sisältää myös mielenkiintoisen vertailun, siitä minkälaisia poliittisia osallistujia suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa. Tutkimuksen mukaan Suomi ei sijoitu kaikista aktiivisimpien maiden jouk¬koon, mutta useimmiten suomalaiset ovat kui¬tenkin keskimääräistä aktiivisempia poliittisia osallistujia. Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä tyytyväisyys demokratiaan ovat Suomessa keskimääräistä korkeampaa ja poliittinen kiinnostuneisuus on vähintään kansainvälistä keskitasoa.

Hyvät osallistujat, bästa deltagare,

Bland annat de amerikanska och brittiska valen har påverkats av krafter som vill se ett tudelat USA eller ett försvagat EU. Vi vet att det tyvärr finns starka krafter som vill just detta. Lyckligtvis har vi i Finland varit mycket bra på att förbereda oss för valpåverkning och vi har skyddat vårt valsystem väl. Hittills har inga stora eller allvarliga valpåverkningar observerats i Finland, vilket åtminstone delvis kan vara resultatet av proaktiva förberedelser. Det här är mycket bra, men samtidigt måste vi fortsätta vara aktiva och motverka dessa fenomen även i framtiden.

Muun muassa Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian vaaleihin ovat vaikuttaneet voimat, jotka haluavat nähdä jakautuneen Yhdysvaltojen tai heikentyneen Euroopan. Tiedämme, että valitettavasti on vahvoja voimia maailmassa, jotka haluavat juuri tämän. Onneksi, Suomessa vaalihäirintään varautumisessa ja vaalijärjestelmän suojaamisessa ollaan oltu varsin hyvin hereillä. Suomessa ei ole toistaiseksi havaittu laajamittaista tai voimakasta vaalihäirintää, mikä voi ainakin osittain olla seurausta ennakoivasta varautumisesta. Tämä on erittäin hyvä, mutta samalla meidän on oltava aktiivisia ja torjuttava näitä ilmiöitä myös tulevaisuudessa. Tietoisuuden lisääminen on yksi keskeinen vaalihäirinnän havaitsemisen ja siihen vastaamisen keino.

Ni kommer att få höra många andra intressanta resultat ännu här idag. Det finns mycket att forska i och många trender att ta fasta på. Förhoppningsvis kan den här undersökningen ge upphov till mycket mer forskning om den finländska demokratin och det finländska valsystemet. 

Haluan lopuksi vielä kiittää vaalikonsortiota, tutkijoita sekä kaikkia tähän laajaan hankkeeseen osallistuneita ja panoksensa antaneita. Eduskuntavaalien säännöllinen seuraaminen on havaittu välttämättömäksi osaksi jatkuvaa demokratian seurantaa ja kehittämistä. Olen myös iloinen siitä, että me tässä hallituksessa panostamme demokratiaan ja demokratian kehittämiseen muun muassa tekemällä kansallisen demokratiaohjelman. Tällaisina myrskyisinä aikoina on tärkeämpiä kuin koskaan vaalia suomalaisen demokraattisen kehityksen vahvistamista.

Tack! Kiitos!
 

Sivun alkuun