Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Leena Meri EU:n oikeusministerikokoukseen Luxemburgiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2023 13.14
Tiedote

Oikeusministeri Leena Meri osallistuu 20. lokakuuta EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen. Luxemburgissa kokoontuvat oikeusministerit keskustelevat muun muassa maksukyvyttömyyttä koskevasta direktiiviehdotuksesta sekä digitaalisaatiota ja perusoikeuksia koskevista neuvoston päätelmistä.

Oikeusministerit keskustelevat kokouksessa direktiiviehdotuksesta, joka liittyy maksukyvyttömyyslainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Tarkastelussa on ehdotuksen osa, joka koskee konkurssipesien takaisinsaantitilanteita. Suomi katsoo, että direktiivin säännösten osalta tarvitaan lisää joustavuutta, jotta ne ovat sovitettavissa yhteen kansallisen lainsäädännön kanssa eivätkä heikennä kansallisen järjestelmän toimivuutta. Direktiivissä tulisi myös ottaa tasapainoisesti huomioon sekä velallisten että velkojien oikeudet.

Oikeusministerikokouksessa kuullaan tilannekatsaus rankaisemattomuuden vastaisten toimien edistämisestä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Ministerit saavat tilannekatsauksen myös EU:n ja Latinalaisen Amerikan oikeudellisesta yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Ministerien on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät digitaalisesta voimaantumisesta ja perusoikeuksien suojelusta digitaalisella aikakaudella. Päätelmäluonnoksen ensimmäinen osa käsittelee yksilöiden ja keskeisten toimialojen digitaalista voimaannuttamista, ja toinen osa keskittyy turvallisen, perusoikeuksia suojelevan digitaalisen ympäristön rakentamiseen. Suomi korostaa sananvapauden keskeistä merkitystä ja pitää erittäin tärkeänä, että verkossa tapahtuvaan lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan pystytään puuttumaan tehokkaasti.

Lounaalla oikeusministerit keskustelevat oikeusjärjestelmien tehokkuuden ja laadun merkityksestä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle.

Ministeri Leena Meri tapaa kokouksen yhteydessä EU:n oikeusasioiden komissaari Didier Reyndersin

Lisätietoja:
erityisavustaja Jonna Ijäs, p. 0295 150 189, [email protected] 
yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, p. 0295 150 170, [email protected] 

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta
Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Sivun alkuun