Hoppa till innehåll
Media

Minister Leena Meri deltar i EU:s justitieministermöte i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2023 13.14
Pressmeddelande
Leena-Meri-testi

Justitieminister Leena Meri deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) den 20 oktober. Vid sitt möte i Luxemburg diskuterar ministrarna bland annat förslaget till direktiv om insolvens och rådets slutsatser som gäller digital egenmakt och grundläggande rättigheter.

Justitieministrarna behandlar ett direktivförslag som syftar till att harmonisera vissa aspekter av insolvenslagstiftningen. Vid mötet diskuteras den del av förslaget som gäller återvinning till konkursbo. Finland anser att det i bestämmelserna i direktivet behövs mer flexibilitet för att de ska kunna samordnas med den nationella lagstiftningen och inte försämra det nationella systemets funktion. Direktivet ska också på ett balanserat sätt beakta både gäldenärernas och borgenärernas rättigheter.

Vid mötet informeras justitieministrarna om läget i kampen mot straffrihet i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ministrarna informeras också om EU:s rättsliga samarbete med Latinamerika för att bekämpa organiserad brottslighet.

Ministrarna ska godkänna rådets slutsatser om digital egenmakt och om tryggande och verkställighet av de grundläggande rättigheterna i den digitala tidsåldern. Den första delen av utkastet till slutsatser handlar om digital egenmakt för individer och centrala branscher, och den andra delen fokuserar på att bygga upp en trygg digital miljö som skyddar de grundläggande fri- och rättigheterna. Finland framhäver vikten av att trygga yttrandefriheten och anser att det är mycket viktigt att man kan effektivt ingripa i sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Under lunchen diskuterar justitieministrarna betydelsen av rättssystemens effektivitet och kvalitet för genomförandet av rättsstatsprincipen.

I samband med mötet träffar minister Leena Meri EU:s kommissionär för rättsliga frågor Didier Reynders

Ytterligare information: 
Jonna Ijäs, specialmedarbetare, tfn 0295 150 189, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected] 

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar
Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen