Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä käsitteli korruptiontorjuntaa ja ihmiskaupan vastaista työtä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2021 14.29
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä käsitteli luonnoksia korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi sekä ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi. Ministerityöryhmä hyväksyi niiden sisällön ja linjaukset toimenpiteiden viimeistelyä varten.

Kun ohjelmat ja niiden sisältämät toimenpiteet on valmisteltu, molemmat viedään hyväksyttäväksi valtioneuvoston periaatepäätöksinä.

Korruptiontorjuntaan tiiviimpää yhteistyötä

Korruptionvastaisen strategian tavoitteena on parantaa korruptiontorjuntaa tekemällä sitä nykyistä laaja-alaisemmin kaikilla julkishallinnon tasoilla. Tähän pääsy vaatii pitkäjänteistä työtä. Avainasemassa on viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen, korruption nykyistä parempi tunnistaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Korruption torjuntaan liittyvän lainsäädännön toimivuutta tulee arvioida, minkä lisäksi tarvitaan kattava tilannekuva korruptiosta Suomessa.

Korruptionvastainen strategia tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa, kuten oikeusvaltion ja hyvän hallinnon vahvistamista sekä korruption ja lahjonnan vähentämistä.

Strategian tueksi viimeistellään kunnianhimoinen toimenpideohjelma, jonka toimet vahvistavat korruption vastaisen työn johdonmukaisuutta ja eri osapuolten sitoutumista työhön.

Strategiatyön taustalla ovat Suomelle osoitetut kansainväliset suositukset tehostaa korruption vastaista työtä. Strategian valmistelussa on hyödynnetty oikeusministeriön yhteydessä toimivan korruption vastaisen yhteistyöverkoston aiempaa työtä.

Tulossa lukuisia toimia ihmiskaupan estämiseksi

Ministerityöryhmä hyväksyi tänään myös ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman sisällön.

Toimintaohjelmaan tulevat toimenpiteet tähtäävät ihmiskaupan ehkäisemiseen ja vähentämiseen Suomessa. Tavoitteena on, että ihmiskauppa tulee viranomaisten tietoon nykyistä paremmin ja uhrit saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Tavoitteena on myös tehostaa rikosvastuun toteutumista ja arvioida nykylainsäädännön toimivuutta.

Ihmiskaupan vastaista työtä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa on valmistellut oikeusministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä. Toimintaohjelma on yksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen keskeisistä toimista ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien aseman parantamiseksi. Lisäksi se vastaa osaltaan Suomelle annettuihin kansainvälisiin suosituksiin puuttua ihmiskauppaan.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Malin Brännkärr, p. 040 534 7727, [email protected]
Ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]
Ministerityöryhmän pääsihteeri Venla Salmi, p. 0295 150 064, [email protected]
Korruptionvastainen strategia:
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, p. 02951 50323, sähköposti: [email protected]
Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma:
valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, p. 0295 150011 [email protected]

 

Sivun alkuun