Hyppää sisältöön
Media

Ministerityöryhmä keskusteli tiiviimmästä yhteistyöstä nuorisoväkivallan ehkäisyksi

oikeusministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2022 17.52
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä keskusteli toimista, joilla ministeriöt voivat puuttua nuorisoväkivaltaan. Keskustelun pohjaksi ministerit saivat tilannekuvan nuorten rikollisuudesta, jengiytymisestä ja rikoksentorjunnasta. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Poikkihallinnollinen työryhmä ryhtyy heti valmistelemaan toimia, joilla voidaan ehkäistä nuorisoväkivaltaa ja puuttua siihen sekä tukea nuorten rikollisuudesta irtautumista nykyistä tehokkaammin. Työryhmä tekee myös esityksen siitä, miten yhteistyötä tehdään jatkossa nykyistä tiiviimmin ja miten hyvinvointialueet voidaan kytkeä rikollisuuden ehkäisytyöhön. 

– Viime vuosien aikana erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Enimmäkseen rikokset kohdistuvat toisiin alaikäisiin nuoriin. Tämä kehityskulku on mielestäni erittäin huolestuttavaa, ja se tulisi nyt saada katkaistua, oikeusministeri Henriksson sanoo.

 – Olemme tällä hallituskaudella tehneet nuorisorikollisuuden ja katujengien torjumiseksi sekä ennaltaehkäiseviä toimia että tehostaneet rikoksiin puuttumista. Poikkihallinnollisen työryhmän yhtenä tavoitteena on vahvistaa hallinnonalojen yhteistyötä nuorisorikollisuuden torjumiseksi pidemmällä aikavälillä. Jo viime viikolla aloimme yhdessä useiden eri ministeriöiden kesken valmistella esityksiä sellaisista lisätoimenpiteistä nuorisorikollisuuden ja katujengien torjumiseksi, joista hallitus voisi päättää vielä tämän hallituskauden aikana seuraavan lisätalousarvion yhteydessä, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen

Työryhmään tulee edustus oikeusministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä. Työryhmän määräaika päättyy toukokuussa 2023.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Mikaela Nylander, p. 0295 150 110, [email protected]

ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]

ministeri Mikkosen erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, [email protected]

Ministerityöryhmän pääsihteeri:
Vava Lunabba, oikeusministeriö, p. 0295 150 120, [email protected]

Nuorisorikollisuuden ehkäisy:
erityisasiantuntija Saija Sambou, oikeusministeriö, p. 0295 150 352, [email protected]
erityisasiantuntija Emilia Hämäläinen, sisäministeriö, p. 0295 488 221, [email protected]

Rikoksentorjunta:
kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, oikeusministeriö, p. 0295 150 580, [email protected]

Sivun alkuun