Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp diskuterade ett fördjupat samarbete för att förebygga ungdomsvåld

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2022 17.52
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet har diskuterat åtgärder som ministerierna kan vidta för att ingripa i ungdomsvåldet. Bakgrunden till diskussionen utgörs av en lägesbild ministrarna fått av de ungas brottslighet och gängbildning och av brottsförebyggandet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen börjar nu genast bereda åtgärder med hjälp av vilka man ska kunna förebygga och ingripa i ungdomsvåld. Syftet är även att på ett effektivare sätt kunna stödja unga som vill lämna brottsligheten. Arbetsgruppen ska också lägga också fram ett förslag till hur aktörerna i fortsättningen kan fördjupa samarbetet och hur välfärdsområdena ska kunna kopplas till det brottsförebyggande arbetet. 

– Under de senaste åren har antalet allvarliga våldsbrott bland ungdomar under 18-år ökat. Majoriteten av brotten riktas mot andra minderåriga. Jag tycker att det är en mycket oroväckande trend som nu måste brytas, säger justitieminister Henriksson.

– Under denna regeringsperiod har vi både vidtagit förebyggande åtgärder och ingripit effektivare i brott för att bekämpa ungdomsbrottslighet och gatugäng. Ett av målen för den förvaltningsövergripande arbetsgruppen är att stärka samarbetet mellan förvaltningsområdena när det gäller att bekämpa ungdomsbrottsligheten på längre sikt. Redan förra veckan började vi tillsammans med flera ministerier bereda förslag till sådana ytterligare åtgärder för att bekämpa ungdomsbrottslighet och gatugäng som regeringen ännu under denna regeringsperiod kan besluta om i samband med nästa tilläggsbudget, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Arbetsgruppen består av företrädare för justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Arbetsgruppens mandattid löper ut i maj 2023.

Ytterligare information:
Mikaela Nylander, statssekreterare, tfn 0295 150 110, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected]

Ministerarbetsgruppens generalsekreterare:
Vava Lunabba, justitieministeriet, tfn 0295 150 120, [email protected]

Förebyggande av ungdomsbrottslighet:
Saija Sambou, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 352, [email protected]
Emilia Hämäläinen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 221, [email protected]

Brottsförebyggande:
Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 580, [email protected]

Tillbaka till toppen