Hyppää sisältöön
Media

Kunnallisvaalit 2008: Sähköinen äänestys toteutetaan kolmessa kunnassa

justitieministeriet
Julkaisuajankohta 8.2.2008 9.47
Tiedote -

Oikeusministeriö toteuttaa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa ensimmäistä kertaa sähköisen äänestyksen kolmessa kunnassa. Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin äänioikeutetut, joita on yhteensä noin 34 000, voivat äänestää sähköisesti äänestyspaikalla joko vaalipäivänä tai ennakkoäänestyksessä. Muiden kuntien äänioikeutetut eivät voi äänestää sähköisesti.

Sähköinen äänestysjärjestelmä on käytössä kaikissa Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin ennakkoäänestyspaikoissa 15.-21. lokakuuta ja vaalipäivän äänestyspaikoissa 26. lokakuuta. Niissä voi myös valita perinteisen lippuäänestyksen.

Sähköisessä äänestyksessä äänestäjä saa henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen äänestyskortin, johon on talletettu hänen tietonsa. Hän asettaa kortin äänestyspäätteessä olevaan kortinlukijaan, painelee kosketusnäytölle ehdokkaan numeron ja hyväksyy sen.

Sähköisestä äänestyksestä tehtyyn esittelyyn (demoon) voi tutustua oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.

Sähköinen äänestys nopeuttaa ja helpottaa erityisesti ennakkoäänestystä ja ääntenlaskentaa. Oikeusministeriö vastaa sähköisessä äänestyksessä käytettävän tietokoneohjelmiston, äänestyskoppien, äänestyskorttien sekä Vihdin äänestysbussissa tarvittavan tietoliikenneyhteyden kustannuksista. Kokeilukunnat hankkivat työasemat, kosketusnäytöt ja kortinlukijat.

Kunnallisvaaleissa saatavien kokemusten perusteella arvioidaan mahdollisuutta laajentaa sähköisen äänestyksen käyttöä tulevissa vaaleissa.

Vaalisalaisuus turvataan

Sähköisessä äänestämisessä turvataan vaalisalaisuus yhtä hyvin kuin perinteisessä lippuäänestyksessä. Äänestäjän antama ääni ja henkilötunnus kirjautuvat äänestyspäätteeltä oikeusministeriön sähköiseen vaaliuurnaan siten salattuina, ettei niitä voida yhdistää keskenään.

Sähköisen äänestysjärjestelmän keskeiset osat perustuvat Linux-käyttöjärjestelmään. Äänestysjärjestelmän toimittaa oikeusministeriölle TietoEnator ja tietoturvaratkaisu pohjautuu Scytl –yhtiön tuotteeseen. Oikeusministeriön toimeksiannosta Turun yliopiston matematiikan laitos suorittaa kevään 2008 aikana sähköisen äänestyksen riippumattoman arvioinnin, jonka jälkeen järjestelmään tehdään vielä mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Lisätietoja: vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620
ylitarkastaja Jukka Leino, puh. 010 36 64611
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun