Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunalvalet 2008: Elektronisk röstning i tre kommuner

Justitieministeriet
8.2.2008 9.47
Pressmeddelande -

Vid kommunalvalet 2008 genomför justitieministeriet för första gången elektronisk röstning i tre kommuner. Röstberättigade i Högfors, Grankulla och Vichtis, sammanlagt ca 34 000 personer, har möjlighet att rösta elektroniskt i vallokalerna antingen på valdagen eller under förhandsröstningsperioden. Röstberättigade i andra kommuner kan inte rösta elektroniskt.

Det elektroniska röstningssystemet kan användas i alla vallokaler i Högfors, Grankulla och Vichtis under förhandsröstningsperioden den 15-21 oktober och på valdagen den 26 oktober. Det är dock också möjligt att rösta med röstsedel.

När väljaren har styrkt sin identitet får han eller hon ett röstkort på vilket hans eller hennes uppgifter har registrerats. Väljaren sätter in kortet i röstningsterminalens kortläsare, matar in kandidatens nummer med hjälp av pekskärmen och bekräftar sitt val.

På justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi finns en mer detaljerad presentation av elektronisk röstning.

Det elektroniska röstningssystemet gör i synnerhet förhandsröstningen och rösträkningen snabbare och enklare. Justitieministeriet står för kostnaderna för programvaran som används för elektronisk röstning, valbåsen, röstkorten och datakommunikationsförbindelsen som behövs för röstningsbussen i Vichtis. Kommunerna som deltar i försöket skaffar arbetsstationerna, pekskärmarna och kortläsarna.

Möjligheterna att i större utsträckning införa elektronisk röstning vid kommande val utreds på basis av erfarenheterna från kommunalvalet.

Valhemligheten garanteras

Med tanke på valhemligheten är elektronisk röstning lika tryggt som traditionell röstning med röstsedel. Rösten och väljarens personbeteckning lagras i justitieministeriets elektroniska valurna i krypterad form så att de inte kan kopplas ihop.

För de viktigaste delarna är det elektroniska röstningssystemet baserat på operativsystemet Linux. Röstningssystemet levereras till justitieministeriet av TietoEnator. Informationssäkerhetslösningen baserar sig på en produkt som utvecklats av företaget Scytl. Matematiska institutionen vid Åbo universitet ska på uppdrag av justitieministeriet utföra en oberoende utvärdering av röstningssystemet under våren 2008 och efter detta görs eventuella ändringar i systemet.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620
överinspektör Jukka Leino, tfn 010 36 64611
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen