Hyppää sisältöön
Media

Julkisten notaarien tehtäviä ehdotetaan ajantasaistettaviksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2013 10.38
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää julkisten notaarien tehtävänkuvan ajanmukaistamista. Esimerkiksi kansainvälistyminen edellyttää tehtävien muuttamista.

Julkiset notaarit muun muassa todistavat pyynnöstä oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä antavat todistuksia viranomaisten toimivallasta eri tilanteissa. Uusi laki pitäisi tehtävänkuvan pääosin samana. Julkisille notaareille ehdotetaan kuitenkin toimivaltuuksien täsmentämistä tietyissä ulkomaan viranomaisia varten tarvittavissa todistuksissa sekä toimenpiteissä. Tämä toisi joustavuutta kansalaisten asioidenhoitoon ulkomailla.

Mietinnössä esitetään myös, että notaarin antama todistus voitaisiin vahvistaa muutenkin kuin leimalla tai sinetillä. Näin ollen laissa ei olisi estettä sille, että julkinen notaari voisi vahvistaa luotettavasti myös digitaalisia materiaaleja.

Julkisina notaareina toimisivat työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossakin maistraattien päälliköt sekä heidän määräämänsä maistraatin virkamiehet. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaisivat Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet.

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1. kesäkuuta 2014.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Maaria Rubanin, puh. 02951 50140 (huom. ei tavoitettavissa 12.-14.6.)
työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, puh. 02951 50282
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun