Hoppa till innehåll
Media

Notarius publicus uppgifter ska moderniseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2013 10.38
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att uppgiftsbeskrivningen för notarius publicus ska moderniseras. Behovet av att ändra uppgifterna beror bl.a. på internationaliseringen.

Till notarius publicus uppgifter hör bl.a. att på begäran styrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt bekräfta myndigheternas behörighet i olika situationer. Enligt den nya lagen ska uppgiftsbeskrivningen i stort sett motsvara notarius publicus nuvarande uppgifter. Det föreslås dock att behörigheterna preciseras när det gäller vissa åtgärder och intyg som utländska myndigheter kräver. Syftet är att kunna sköta medborgarnas ärenden i utlandet på ett smidigare sätt.

Dessutom föreslås det i betänkandet att ett av notarius publicus utfärdat intyg ska kunna vara bekräftat även med någon annan tillförlitlig beteckning än med stämpel eller sigill. På detta sätt skulle notarius publicus utan laga hinder även kunna bekräfta digitala material.

Enligt arbetsgruppens förslag ska också i fortsättningen chefen för en magistrat och en av honom eller henne förordnad tjänsteman vid magistraten fungera som notarius publicus. På Åland ska tjänstemän vid Statens ämbetsverk på Åland sköta notarius publicus uppgifter.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140 (obs. ejanträffbar 1214.6.)
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, tfn 02951 50282

e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen