Hyppää sisältöön
Media

Rikoksentorjuntaneuvosto tiedottaa
Nuorten kanssa työskentelevien kysyttävä rikoksista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2018 10.13
Tiedote

Rikoksentorjuntaneuvosto näkee, että hiljaisuuden kulttuuri nuorten kokemien ja tekemien rikosten ympärillä pitää murtaa. Sekä nuoret itse että heidän kanssaan työtä tekevät tarvitsevat rohkaisua ja työkaluja sensitiivisistä asioista kysymiseen ja niistä puhumiseen.

Aikuiset voivat vältellä puhumista nuorten kanssa sensitiivisiksi mielletyistä asioista, kuten seksuaalisen tai muun väkivallan mahdollisuudesta. Kysymisen ja puhumisen voidaan pelätä vahingoittavan nuorta, jos ei tiedetä, miten kysyä ja mihin ohjata nuori. Toisinaan aikuiset myös ummistavat silmänsä nuoren ongelmilta tai ajattelevat niiden kuuluvan nuoruuteen. Nuorten kanssa arkea kodeissa, kouluissa ja harrastuksissa elävät aikuiset tarvitsevat tietoa rikosten ehkäisystä sekä rohkaisua ja työkaluja kysymiseen ja puheeksi ottamiseen.

Nuoret itsekin voivat tehdä paljon rikosten ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja puuttua tilanteeseen ns. sivustakatsojan roolista. Nuorten kanssa on hyvä keskustella siitä, miten he voivat puuttua tilanteisiin, joiden luonne mietityttää, ystävänä, luokkakaverina, harrastusten piirissä tai vaikka ohikulkijoina. Nuoret ovat myös asiantuntijoita turvallisuuskysymyksissä. Nuoria on syytä kuunnella tarkasti siitä, mitkä tilat ja paikat mielletään turvattomina ja miten niiden viihtyisyyttä voitaisiin parantaa. Nuorten on tärkeä saada kokemuksia, että aikuiset haluavat kuunnella ja ottaa heidän näkökulmansa vakavasti.

Työvälineitä rikoksista puhumiseen nuorten kanssa

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut verkkosivuilleen nuorten rikosten ehkäisyyn liittyviä materiaaleja, jotka on suunnattu opettajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden kasvatus- tai harrastustyötä nuorten kanssa tekevien ammattilaisten käyttöön. Tarkoituksena on lisätä rikos- ja turvallisuusaiheiden käsittelyä nuorten kanssa.

Materiaalit ovat eri järjestöjen ja viranomaisten tuottamia ja niihin kuuluu mm. oppaita, käsikirjoja, videoita ja erilaisia harjoituksia tai tehtäviä. Materiaalit käsittelevät mm. perheväkivaltaa, seksuaalista häirintää, seurusteluväkivaltaa, kiusaamista, päihteitä, riippuvuuksia ja rikosprosessia. Nuorten rikosten ehkäisyn työvälineitä kartoitettiin mm. rikoksentorjuntaneuvoston järjestämissä työpajoissa. Nuoret toivoivat kansallisen rikoksentorjuntaohjelman 2016–2020 kuulemistilaisuuksissa enemmän avointa keskustelua rikoksista.

Rikoksista kysymisen ja niihin puuttumisen menetelmiä esiteltiin rikoksentorjuntaneuvoston yhteistyökumppaneineen järjestämässä seminaarissa keskiviikkona Helsingissä.

Lisätietoja: rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, puh. 050 381 3523

Nettimateriaali nuorten rikosten ehkäisyyn

Rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto 21.3. ”Kuuntele, keskustele ja toimi – yhdessä nuorten kanssa”

Sivun alkuun