Hyppää sisältöön
Media

Oikeudellisten aineistojen Finlex-tietopankki uudistetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 12.17
Tiedote

Lainsäädäntö-, oikeustapaus- ja viranomaisaineistoja sisältävä Finlex-verkkopalvelu uudistetaan. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on puoltanut rahoituksen myöntämistä hankkeelle. Järjestelmän toimittajaksi on valittu Edita Publishing Oy, joka voitti julkisen hankintakilpailutuksen. Edita Publishing Oy on toiminut myös Finlexin nykyisenä palvelutoimittajana.

Edita Publishing Oy:n tarjous oli valintaperusteeltaan kokonaistaloudellisesti edullisin hinta-laatusuhteeltaan. Vertailussa hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun 70 %.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus ja osallistumispyyntö julkaistiin helmikuussa 2021. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti 5 ehdokasta, joista kaikki täyttivät asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Lopullisia tarjouksia tuli määräaikaan 25.1.2022 mennessä kaksi.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylläpitokustannuksineen on noin 6 miljoonaa euroa, josta itse hankinnan kertakustannukset ovat 2,24 miljoonaa euroa.

Nykyinen Finlex on elinkaarellisesti uudistusvaiheessa. Finlex-uudistuksen tavoitteena on parantaa sisältöjen löydettävyyttä ja hakua sekä verkkopalvelun yleistä käytettävyyttä. 

Uudistuksen myötä kansalaisille ja julkishallinnolle pystytään tarjoamaan entistä laajemmat ja ajantasaisemmat avoimet säädösaineistot. Samalla yritykset ja yhteisöt voivat kehittää omille kohderyhmilleen kohdennettuja oikeudellisia aineistoja entistä paremmin.  

Kaikki aineistot julkaistaan ilman käyttörajoituksia avoimena datana, mikä mahdollistaa uusien verkkopalvelujen joustavan kehittämisen jatkossa. Uusi Finlex mahdollistaa myös sisällöntuottajille entistä paremmat työvälineet julkaista itse omia sisältöjään.

Finlex on toiminut juridisten tietoaineistojen perustietovarantona vuodesta 1981 lähtien. Internetpalveluna se on toiminut vuodesta 1997. Nykyisin Finlex koostuu noin 40 tietokannasta. Verkkopalvelussa www.finlex.fi on päivittäin noin 60 000 – 100 000 käyntiä.

Finlex on oikeusministeriön omistama maksuton julkinen internet-palvelu, jossa on lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä koskevaa ajantasaista tietoa sekä muuta juridista aineistoa. 

Uudistunut Finlex on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2024.

Finlex-uudistusta ja hankintaa koordinoi Oikeusrekisterikeskus.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Aki Hietanen, oikeusministeriö, 
p. 02951 50510, [email protected]
projektipäällikkö Anne Hakala, Oikeusrekisterikeskus,
p. 050 476 3489, [email protected]

Sivun alkuun