Hoppa till innehåll
Media

Databanken Finlex för juridiskt material förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 12.17
Pressmeddelande

Webbtjänsten Finlex, som innehåller lagstiftnings-, rättsfalls- och myndighetsmaterial, kommer att förnyas. Statsrådets finansutskott har förordat beviljande av finansiering för projektet. Till systemleverantör har valts Edita Publishing Ab, som vann det offentliga anbudsförfarandet. Edita Publishing Ab är också nuvarande tjänsteleverantör av Finlex.

Edita Publishing Ab:s anbud var enligt urvalskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga och hade det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. I jämförelsen var prisets viktning 30 procent och kvalitetens 70 procent.

En upphandlingsannons och begäran om deltagande i anbudsförfarandet publicerades i februari 2021. Inom den utsatta tiden lämnade fem kandidater in en ansökan om deltagande, och alla sökande uppfyllde de uppställda lämplighets- och minimikraven. Ansökningstiden gick ut den 25 januari 2022. Två slutliga anbud lämnades in inom utsatt tid.

Det uppskattade totala värdet av upphandlingen inklusive underhållskostnaderna är cirka 6 miljoner euro, varav engångskostnaderna för själva upphandlingen är 2,24 miljoner euro.

Finlex är just nu inne i en förnyelseprocess. Syftet med förnyelsen av Finlex är att det ska bli lättare att söka och hitta innehåll samt att göra webbtjänsten mer allmänt tillgänglig. 

I och med förnyelsen kan medborgarna och den offentliga förvaltningen erbjudas mer omfattande och aktuella öppna författningsmaterial än tidigare. Samtidigt kan företag och sammanslutningar bättre än tidigare utveckla juridiskt material som riktar sig till deras målgrupper.  

Allt material publiceras som öppna data utan användningsbegränsningar, vilket i fortsättningen möjliggör en flexibel utveckling av nya webbtjänster. Nya Finlex ger också innehållsproducenterna bättre verktyg för att själva publicera sina egna innehåll.

Finlex har varit den grundläggande informationsresursen för juridiskt datamaterial sedan 1981. Som webbtjänst har den varit i bruk sedan 1997. I nuläget består Finlex av cirka 40 databaser. Det görs cirka 60 000–100 000 besök i webbtjänsten www.finlex.fi dagligen.

Finlex är en avgiftsfri offentlig webbtjänst som ägs av justitieministeriet och som innehåller aktuell information om lagstiftning och rättspraxis samt annat juridiskt material. 

Avsikten är att den förnyade Finlex-tjänsten ska tas i bruk i början av 2024.

Förnyelsen av Finlex samt upphandlingen samordnas av Rättsregistercentralen.

Ytterligare information:
Aki Hietanen, utvecklingschef, justitieministeriet, tfn 02951 50510, [email protected]
Anne Hakala, projektchef, Rättsregistercentralen, tfn 050 476 3489, [email protected]

Tillbaka till toppen