Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja työministeri Lindström EU:n oikeus- ja sisäasioiden epäviralliseen ministerikokoukseen Luxemburgiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2015 9.22
Tiedote
EU-maiden oikeus- ja sisäministerit tapaavat Luxemburgin EU-puheenjohtajakauden epävirallisessa ministerikokouksessa 9. - 10. heinäkuuta. Perjantaina 10. heinäkuuta käsiteltävissä oikeusasioissa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Oikeusministerit käsittelevät valmisteilla olevaa unionipetosdirektiiviä ja erityisesti sitä, tulisiko arvonlisäverotuloja koskevat petokset sisällyttää direktiivin soveltamisalaan. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat käyneet direktiiviehdotuksesta neuvotteluja viime syksystä lähtien.

Kokouksessa jatketaan keskustelua myös Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevasta ehdotuksesta. Esillä ovat säännökset rajat ylittävän rikostutkinnan toteuttamisesta sekä muutoksenhakukeinoista, jos syyttäjänviraston päätöksestä halutaan valittaa.

Lisäksi oikeusministerit käyvät alustavaa keskustelua tarpeesta uudistaa joiltakin osin avioeroa ja lapsen huoltoa koskevaa asetusta (ns. Bryssel II a ? asetus). Siinä säädetään, missä maassa asia ratkaistaan rajat ylittävissä tilanteissa ja miten toisessa jäsenvaltiossa annettu tuomio tunnustetaan.

Ministeri Lindström tapaa kokouksen yhteydessä EU:n oikeusasioista vastaavan komissaarin V?ra Jourován ja keskustelee tämän kanssa Euroopan syyttäjänvirastosta sekä digitaalisista sisämarkkinoista. Lindström tapaa myös Puolan oikeusministerin Borys Budkan ja vierailee Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Leena Riekkola, puh. 02951 60375 ja 046 922 9593, neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 02951 50170 ja 040 749 0465

Jari Lindström
Sivun alkuun