Hoppa till innehåll
Media

Justitie- och arbetsminister Lindström deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2015 9.22
Pressmeddelande
EU-ländernas justitie- och inrikesministrar träffas på det informella ministermötet som ordnas under Luxemburgs EU-ordförandeskap den 9 - 10 juli. Rättsliga frågor diskuteras på fredagen den 10 juli och då företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Justitieministrarna behandlar direktivet om EU-bedrägerier som håller på att beredas och särskilt huruvida direktivets tillämpningsområde ska omfatta bedrägerier som hänför sig till mervärdesskatteintäkter. Europaparlamentet, rådet och kommissionen inledde förhandlingarna om direktivförslaget förra hösten.

Vid mötet fortsätts diskussionen om förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. På agendan finns bestämmelserna om förverkligandet av gränsöverskridande brottsutredningar samt vilka rättsmedel som kan användas om man vill söka ändring i åklagarmyndighetens beslut.

Därtill ska justitieministrarna preliminärt diskutera behovet att till vissa delar revidera förordningen som gäller skilsmässa och vårdnad om barn (den så kallade Bryssel II a -förordningen). I förordningen föreskrivs i vilket land gränsöverskridande ärenden ska avgöras och på vilket sätt en dom som meddelats i en annan medlemsstat ska verkställas.

I samband med mötet träffar minister Lindström EU:s kommissionär för rättsliga frågor V?ra Jourová för att diskutera ärenden som gäller den europeiska åklagarmyndigheten samt den digitala inre marknaden. Lindström ska också träffa Polens justitieminister Borys Budka och besöka Europeiska unionens domstol.

Ytterligare upplysningar: ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375 och 046 922 9593, konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170 och 040 749 0465

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen