Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Koulunkäynnin keskeyttäminen on vahvassa yhteydessä rikollisuuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2012 8.00
Tiedote -

- Koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin tulisi suhtautua varhaisena signaalina siitä, että jokin on vinossa. Ongelmallisimpia ovat koulupudokkaat, joiden on tutkimuksissa osoitettu olevan vahvassa yhteydessä rikollisuuteen. Jo pelkästään peruskoulun käyneet tekevät 25 kertaa niin paljon väkivaltarikoksia kuin lukion tai tätä korkeamman tutkinnon suorittaneet.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esitti huolensa nuorten syrjäytymisestä torstaina 14. kesäkuuta Hyvät eväät elämälle -kutsuseminaarissa Helsingissä.

- Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuore tutkimus osoittaa, että syrjäytymisellä on vahva yhteys niin rikosten tekemiseen kuin rikoksen uhriksi joutumiseen. Nuorilla ammatin ja koulutuksen puuttuminen, pitkä työttömyys ja matalat tulot ovat yhteydessä rikollisuuteen.

- On selvää, että lasten ja nuorten syrjäytymistä ja rikollisuutta ehkäistään parhaiten reagoimalla syrjäytymisen merkkeihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, usein jo lapsuudessa. Oikeusministeriö on omalta osaltaan mukana tässäkin työssä, Henriksson sanoi.

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan rikoksentorjuntaneuvoston yksi painopistealue on nuorisorikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.
- Käytännössä työtä tehdään esimerkiksi antamalla asiantuntija-apua ja rahoittamalla erilaisia rikoksentorjuntahankkeita.

Myös Rikosseuraamuslaitoksessa pyritään monin tavoin vaikuttamaan rikoksista tuomittuihin nuoriin. Kun 15-20-vuotias nuori on rikoksesta epäiltynä, poliisi ilmoittaa asiasta syyttäjän lisäksi Rikosseuraamuslaitokselle ja sosiaaliviranomaiselle.

- Jos rikoksesta on odotettavissa sakkoa kovempi rangaistus, tehdään nuoren tilanteesta niin sanottu seuraamusselvitys. Sen tarkoituksena on kartoittaa nuoren sosiaalista tilannetta ja rikokseen vaikuttaneita syitä sekä arvioida rikokseen syyllistymisen riskiä. Selvityksessä arvioidaan myös sitä, minkälainen rangaistus nuoren tilanteeseen sopisi parhaiten.

Alle 18-vuotiaille on olemassa erityinen nuorille tarkoitettua seuraamus - nuorisorangaistus. Rangaistusta on kuitenkin käytetty vähemmän kuin sitä valmisteltaessa arvioitiin.

- Saadut kokemukset ovat kuitenkin hyviä: vaikeassakin elämäntilanteessa olevia nuoria on voitu tukea oikeansuuntaisiin valintoihin ja auttaa heitä elämään täysin tai lähes rikoksetonta elämää.

Lisätietoja: erityisavustaja Robin Harms, puh. 02951 50176
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun