Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Median itsesääntely on nostanut journalistisen kulttuurin tasoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2012 9.30
Tiedote -

- Journalistin ohjeet ovat eettisinä ohjeina merkittävästi tiukemmat kuin lain asettamat rajat toimituksille ja mediayhtiöille. Voidaankin perustellusti väittää, että itsesääntelyn ansiosta journalistinen kulttuuri on pysynyt Suomessa korkeammalla tasolla kuin ilman sitä.

Näin arvioi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson median toimintaa valvovan Julkisen sanan neuvoston roolia avatessaan torstaina Pohjoismaiden Julkisen sanan neuvostojen yhteiskokouksen Helsingissä.

Ministeri painotti median vastuuta myös Hyvinkään tapaisten poikkeuksellisten rikosten uutisoinnissa.
- Median on tunnistettava, että teon saamalla suurella julkisuudella voi olla jonkinlaisia seurannaisvaikutuksia tuleviin rikoksiin. Tällaisia yhteyksiä on todettu muun muassa amerikkalaisissa kouluampumisia koskevissa tutkimuksissa.

- Hyvinkään tapaisten rikosten jälkipuinnissa medialla on erittäin tärkeä rooli. Millä muulla foorumilla kuin mediassa me voisimme yhtä laajalla joukolla käydä suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin käyvää keskustelua näiden tapahtumien syistä ja seurauksista?

Suomalaisen järjestelmän etuna Henriksson pitää sitä, että meillä, toisin kuin monessa muussa maassa, Julkisen sanan neuvoston toiminta kattaa lähes koko mediakentän.
- Kun valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä on allekirjoittanut neuvoston perussopimuksen, neuvosto voi suoraan käsitellä niihin kohdistuvia kanteluita.

- Julkisen sanan neuvosto on pitänyt huolta myös järjestelmän pysymisestä ajan tasalla. Perussopimusta ja Journalistin ohjeita on uudistettu. Lisäksi on laadittu liite, joka velvoittaa median valvomaan yleisön tuottamaa aineistoa, joka julkaistaan sen verkkosivuilla. Suomalaiset tiedotusvälineet ja toimittajat ovat näin ilmaisseet halunsa kantaa osaltaan vastuuta verkkomaailman siistimisestä. Käytännön valvonnassa on kuitenkin vielä puutteita.

- Vaikkakin tutkimustietoa on melko vähän, hahmottuu median itsesääntelyn tila sananvapauslainsäädännöstä vastaavan ministerin näkökulmasta vähintäänkin tyydyttäväksi. Meillä ei ole nähty kriisejä, jotka olisivat johtaneet järjestelmän perusteiden olennaiseen muutokseen.

- Kritiikkiä neuvostoa kohtaan kuullaan toki silloin tällöin, ja neuvoston puheenjohtajuuskin on ollut ajoittain tuulinen paikka. On myös käyty keskustelua järjestelmän uudistamisesta esimerkiksi media- tai lehdistöasiamiehen tehtävän perustamiseksi. Lopputulema nykytilasta kääntyy kuitenkin selvästi myönteiseen suuntaan, mikä järjestelmän osittaisena rahoittajana on hyvä todeta.

Lisätietoja: erityisavustaja Robin Harms, puh. 02951 50176
s-posti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun