Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Oikeusministeriön Demokratiapalkinnon 2022 jakamisesta Säätytalolla 29.11.2022

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2022 13.29
Puhe

Hyvät kuulijat, bästa åhörare.

Oikein hyvää marraskuista iltapäivää, on mukava nähdä näin monia täällä paikan päällä ja myös linjoilla. Seminaarin teema, demokratian tila ja tulevaisuus, on erittäin ajankohtainen. Demokratian on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu haurastuvan ja autoritaaristen valtioiden määrän kasvavan. Koronaviruspandemia on haastanut meitä viimeiset kaksi ja puoli vuotta, ja Euroopassa on käynnissä paljon kärsimystä aiheuttava sota. Demokratian, perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltion turvaaminen on tärkeämpää kuin koskaan Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

Olette tänään tässä seminaarissa kuulleet monilta alustajilta ja osallistujilta näkemyksiä demokratian tilasta ja tulevaisuudesta. Demokratian arvosta ja haasteista sekä ratkaisujen suunnista. Olette kuulleet kuluvalla hallituskaudella toteuttamastamme laajasta kansallisesta demokratiaohjelmasta ja juuri antamastamme valtioneuvoston periaatepäätöksestä, jolla linjaamme suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Periaatepäätös piirtää meille kuvan demokratian tilasta Suomessa, ja se tulee toimimaan tärkeänä työkaluna tuleville hallituksille. Periaatepäätöksen keskeisenä tavoitteena on, että Suomi kuuluu jatkossakin maailman demokraattisimpien maiden joukkoon.

Kuten sanottu, monet viimeaikaiset demokratiaa ja osallistumista koskevat trendit korostavat demokratian haurautta -  siksi demokratiaa tulee väsymättä vaalia. Demokratia, oikeusvaltio sekä perus- ja ihmisoikeudet muodostavat yhdessä arvopohjan, jolle suomalainen yhteiskunta rakentuu. Vaikka meillä Suomessa on kansainvälisesti vertaillen hyvä tilanne, me emme voi seisahtua, emmekä ummistaa silmiämme jatkossakaan. Meidän on varmistettava vapaat ja rehelliset vaalit, jokaiselle yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja –valmiudet, hallinnon avoimuus ja päätöksenteon tietoperusteisuus, rakentava keskustelukulttuuri sekä vapaa, elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ja mediaympäristö. Meidän on myös osallistuttava aktiivisesti EU:n demokratiatyöhön ja tuettava kansainvälistä demokratiakehitystä.

Den demokratiska traditionen är stark i Finland, men i ett instabilt världsläge är det allt viktigare att försvara och utveckla demokratin. Det är ett fortgående arbete som bör ske tillsammans och över regeringsperioderna. Vi beslutsfattare bär ansvaret för utvecklingsarbetet men vi måste göra det i nära samarbete med er alla. Det är viktigt att vi även i fortsättningen kan lita på varandra och på våra demokratiska institutioner. Vi behöver tillit som binder oss samman och som aktiverar oss till ett gemensamt samhälleligt engagemang.

Arvoisat osallistujat

Vapaa ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on yksi demokratian ja luottamuksen kulmakivistä. Kuten oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta uudessa strategiassaan toteaa, toimiva demokratia tarvitsee vapaata kansalaisyhteiskuntaa, ja vapaa kansalaisyhteiskunta toimivaa demokratiaa. Ihmisten on voitava luottaa oikeuksiensa yhdenvertaiseen toteutumiseen ja toimintatapojen demokraattisuuteen. Kansalaisyhteiskunnalla, esimerkiksi järjestöillä, yhdistyksillä, säätiöillä, sosiaalisilla liikkeillä ja verkostoilla on merkittävä rooli demokratian kriisinkestävyyden vahvistamisessa, joka on myös tämän vuoden oikeusministeriön demokratiapalkinnon teema. Vaikka julkinen hallinto on ansiokkaasti kehittynyt entistäkin avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi, pääsee kansalaisyhteiskunta aina kuitenkin lähemmäs yksittäistä ihmistä, lähemmäs ihmisten arkea.

Hyvät kuulijat

Nyt on siis vuorossa seminaarin loppuhuipennus, oikeusministeriön demokratiapalkinnon jakaminen. Palkinnolla haluamme kiittää demokratian kriisinkestävyyden parissa työskenteleviä kansalaistoimijoita, ja lisätä samalla tietoisuutta kansalaisyhteiskunnan hyvistä käytännöistä. Tämä 10 000 euron arvoinen palkinto jaetaan seitsemättä kertaa. Yhteistyökumppaneinamme palkintoprosessissa toimivat tänäkin vuonna valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Toivoimme ehdotuksia demokratian kriisinkestävyyttä edistäneistä kansalaisyhteiskunnan toimijoista ja toimintatavoista, jotka ovat antaneet ihmisille valmiuksia avoimuuden, osallisuuden, luottamuksen ja yhteistyön vahvistamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Etsimme palkittavaksi etenkin sellaisia toimintatapoja, joilla on vahvistettu demokratian kriisinkestävyyttä perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen näkökulmista.

Lokakuun ajan auki olleessa avoimessa haussa vastaanotimme 28 kriteerit täyttävää ehdotusta. Valinnan teki asiantuntijoista ja julkisuuden henkilöistä koostuva riippumaton raati, johon kuuluvat ihmisoikeusvaikuttaja ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed, media-alan ammattilainen Mari Haavisto, kirkkoherra Kari Kanala sekä Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Palkintoraati valitsi monien erinomaisten ehdotusten joukosta yhden palkittavan, jolle oikeusministeriön 10 000 euron demokratiapalkinto tänä vuonna myönnetään. Lisäksi raati halusi antaa kunniamaininnat kahdelle muulle toimijalle. Raadin päätös oli yksimielinen.

Minulla on oikeusministerinä ilo tänään julkistaa vuoden 2022 oikeusministeriön demokratiapalkinnon ja kunniamaininnan saajat. Tulette kuulemaan loistavia esimerkkejä toiminnasta, jota tarvitaan demokratian kriisinkestävyyden vahvistamiseksi ja myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Toivon, että kuultuanne innostutte soveltamaan ja jakamaan edelleen näitä hyviä käytäntöjä.

Arvoisat kuulijat, hyvät ystävät

Vuoden 2022 oikeusministeriön 10 000 euron arvoisella demokratiapalkinnolla palkitaan

Demokratipriset för år 2022 tilldelas

•    Kehitysvammaliiton Selkokeskus. Selkokeskus palkitaan pitkäjänteisestä selkokielisen eli helpommin ymmärrettävän ajankohtaisen viestinnän edistämisestä, ja sitä kautta tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyvän eriarvoisuuden ja ulkopuolisuuden tuntemuksien ehkäisemisestä yhteiskunnassamme. Useampi kuin joka kymmenes ihminen Suomessa tarvitsee selkokieltä. Paljon onnea ja lämmin kiitos tärkeästä työstänne, joka tukee monin tavoin demokratian kriisinkestävyyttä!
Palkintoa saapuvat vastaanottamaan Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Henna Kara ja Selkosanomien päätoimittaja Petri Kiuttu, olkaa hyvät.

Lisäksi myönnetään kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saavat: 

•    Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua –kampanja.  Kampanja on näkyvästi ja innovatiivisesti lisännyt tietoisuutta urheilun ihmisoikeuskysymyksistä. Se on monin tavoin parantanut demokratian kriisinkestävyyteen liittyviä valmiuksia ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Onnittelut kunniamaininnasta, työnne on todella arvokasta!
Tämän kunniamaininnan tulevat vastaanottamaan kampanja-asiantuntija Tommy Lindgren ja viestintäpäällikkö Reetta Helander Ihmisoikeusliitosta.
 
•    Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma. Ohjelma tarjoaa kansalais- ja demokratiakasvatusta koululaisille taiteen ja kulttuurin keinoin. Se vie joka vuosi kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset vierailulle korkealaatuisiin taidekohteisiin ympäri Suomea. Onnittelut kunniamaininnasta. On hienoa, että pitkäjänteinen, tärkeä työnne saavuttaa koko ikäluokan! 
Kunniamaininnan vastaanottavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta päällikkö Joonas Keskinen ja koordinaattori Maarit Mäkinen. 

Vielä kerran suuret onnittelut demokratiapalkinnon ja kunniamaininnan saajille! Varma gratulationer till alla! 

Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia ehdotuksia jättäneitä, palkintoraatia sekä yhteistyökumppaneitamme! Kuulemme pian palkintoraadin yksityiskohtaisemmat perustelut ja palkittavien haastattelut.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun