Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Luottamus on Suomen tärkein menestystekijä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2018 10.30
Tiedote

- Yhteiskunnallinen luottamus on sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin takaaja. On ehdottoman tärkeää, että luottamus hallintoon ja oikeusvaltion toimivuuteen pysyvät vahvoina myös tulevaisuudessa. Maailmalla moni maa on horjumassa sisäisen luottamuksen rapautuessa, painotti oikeusministeri Antti Häkkänen puhuessaan Valtionhallinnon johdon foorumissa Helsingissä tänään.

- Luottamukseen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen perustuva yhteiskunta takaa parhaan perustan niin yritystoiminnalle kuin yksittäisille kansalaisillekin kehittyä ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Ihmisten välinen keskinäinen luottamus ja luottamus yhteiskunnan instituutioita, esimerkiksi tutkimustietoa, tuomioistuimia tai viranomaistoimintaa kohtaan ei saa päästä rapautumaan, Häkkänen sanoi.

Häkkänen totesi, että keskustelua luottamuksesta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta käydään tällä hetkellä erityisesti EU-tasolla, liittyen vakavaan huoleen viimeaikaisesta kehityksestä Puolassa ja Unkarissa.

- Eurooppalainen oikeusalan yhteistyö perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Siten sen toimivuus liittyy väistämättä muita jäsenvaltioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. Viime aikaisista kansainvälistä kauppaa koskevista esimerkeistä olemme saaneet jälleen muistutuksen siitä, että luottamuksen heikkeneminen voi lisätä kaupankäynnin esteitä ja heikentää taloudellista kanssakäymistä, Häkkänen totesi.

- Rule by law ei ole sama asia kuin Rule of law – yksin lakien säätäminen ja noudattaminen eivät riitä. Toimivassa oikeusvaltiossa on välttämätöntä, että lait on säädetty läpinäkyviä prosesseja noudattaen, perusoikeudet huomioiden, vapaissa vaaleissa valittujen päättäjien toimesta ja niitä toimeenpanee korruptoitumaton virkakunta, Häkkänen painotti.

Häkkänen muistutti, että myös tutkimus tukee sitä, että luottamukseen perustuvat yhteisöt toimivat muita tehokkaammin.

- Tämä pätee niin yrityksissä, työpaikoilla kuin yksittäisten kansalaistenkin välisissä oikeussuhteissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Luottamus on tarpeen myös kansainvälisessä politiikassa valtioiden välillä.

Lisätiedot: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun