Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Förtroende är Finlands främsta framgångsfaktor

Justitieministeriet
24.8.2018 10.30 | Publicerad på svenska 27.8.2018 kl. 8.01
Pressmeddelande

– Samhälleligt förtroende är en garanti för både konkurrenskraft och välstånd. Det är ytterst viktigt att förtroendet för förvaltningen och rättsstaten även i framtiden hålls på en hög nivå. Ute i världen finns det många länder som vacklar på grund av att det interna förtroendet har förvittrat, framhöll justitieminister Antti Häkkänen i sitt tal på Statsförvaltningens ledningsforum i Helsingfors den 24 augusti.

– Ett samhälle som bygger på förtroende och gemensamma regler ger den bästa grunden för företagande och för den enskilda medborgaren att utvecklas och påverka sitt eget liv. Vi får inte tillåta att det förtroende som råder mellan människor eller förtroendet för samhällets institutioner, till exempel forskningsinstitut, domstolar och myndigheter, förvittrar, sade Häkkänen.

Häkkänen konstaterade att förtroendet och rättsstatsprincipen diskuteras nu särskilt på EU-nivå till följd av den allvarliga oron över den senaste tidens utveckling i Polen och Ungern.

– Det europeiska samarbetet om rättsliga frågor baserar sig på ömsesidigt erkännande. Därmed bygger hela samarbetet på att medlemsstaterna har förtroende för varandra. Aktuella exempel inom den internationella handeln har igen påmint oss om att förminskat förtroende kan skapa fler hinder för handel och försvaga ekonomiska kontakter, påpekade Häkkänen.

– Rule by law är inte samma sak som Rule of law – det räcker inte med att bara stifta och följa lagar. I en fungerande rättsstat måste lagar stiftas enligt transparenta processer som beaktar de grundläggande fri- och rättigheterna. Lagarna ska stiftas av beslutsfattare som väljs i fria val och lagarna ska verkställas av en okorrumperad tjänstemannakår, betonade Häkkänen.

Häkkänen påminde om att också enligt forskning är gemenskaper som baserar sig på förtroende mer effektiva än andra.

– Detta gäller såväl företag som arbetsplatser och även rättsförhållanden mellan enskilda medborgare samt samhället överlag. Förtroende behövs också mellan stater i den internationella politiken.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen