Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeudenkäyntejä tehostetaan tinkimättä oikeusturvasta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2018 16.11
Tiedote

- Oikeusvaltiossa tulee pyrkiä turvaamaan mahdollisimman hyvin jokaiselle kansalaiselle pääsy tuomioistuimeen. Tämä tavoite vaatii lukuisten eri näkökulmien huomioimista. Yksi tärkeä näkökulma on huolehtia siitä, että tuomioistuimille annetaan toiminnassaan riittävät mahdollisuudet järjestää toiminta ja työskentelytavat riittävän järkevästi, totesi oikeusministeri Antti Häkkänen esitellessään oikeudenkäyntimenettelyjen keventämistä koskevaa lakiesitystä eduskunnassa tänään.

- Tuomioistuinten menettelyjen tulee joustaa arjessa, ja lainsäätäjän tulee antaa mahdollisuudet joustavampiin menettelyihin oikeusturvasta tinkimättä, Häkkänen tiivisti.

Eduskunnan käsiteltäväksi nyt etenevän lakiesityksen tavoitteena on sujuvoittaa oikeusprosesseja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.

- Tuomioistuinten rajalliset resurssit tulee kyetä käyttämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallituksen lakiesitys sisältää monipuolisen keinovalikoiman tapoja, joilla tuomioistuinten resursseja voitaisiin käyttää mahdollisimman järkevästi. Esityksessä on haettu keinoja, joilla voitaisiin keventää prosesseja kuitenkaan vaarantamatta oikeusturvaa, Häkkänen totesi.

- Keventämällä oikeusprosesseja turvataan sujuva oikeudenhoito ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviinsä. Tämä tavoite on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Tuomioistuinten käsittelyaikoja aiotaan lyhentää muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä.

- Kokoonpanoja kevennettäisiin vain asioissa, joissa se voidaan tehdä vaarantamatta asianosaisten oikeusturvaa. Ratkaisukokoonpano määräytyy aina asian laadun mukaan. Kokoonpanosäännöksiä joustavoitetaan ja tuomioistuimen harkintavaltaa lisätään, jotta henkilöresurssit voidaan kohdentaa vaativimpien asioiden käsittelyyn, Häkkänen sanoi.

- Myös videoyhteyden käyttöä lisäämällä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia, Häkkänen totesi.

Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennettäisiin.

- Näin voidaan vähentää syytetyn poissaolosta johtuvia istuntojen peruuntumisia ja tästä aiheutuvia kustannuksia. Läsnäolovelvollisuuden lieventäminen siten tehostaisi ja nopeuttaisi rikosprosessia. Mutta vakavasta rikoksesta syytetyn vastaajan ja vangitun vastaajan olisi kuitenkin jatkossakin oltava pääsääntöisesti henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä, ministeri Häkkänen painotti.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Esitys oikeusprosessien keventämisestä eduskunnalle (Tiedote 25.1.2018)

Sivun alkuun