Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkäsen puhe purkavaa uusrakentamista helpottavan mietinnön luovutustilaisuudessa 8.5.2018

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2018 13.14
Puhe

Kiitän työryhmää perusteellisesta työstä tässä erittäin ajankohtaisessa ja tarpeellisessa aiheessa. Toimeksianto oli haastava. Lakimuutoksien tarkoituksena on konkreettisella tavalla helpottaa kasvualueiden asuntorakentamista ja alueiden kehitystä koko Suomen menestykseksi.  

Tavoitteeni ministerinä on uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen. Näitä tavoitteita voidaan edistää nyt valmistelluilla uudistuksilla asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon helpottamiseksi purkavasta uusrakentamisesta.  

Purkava uusrakentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kasvukeskuksien taloyhtiöt purkavat tai luovuttavat isojen peruskorjausten tarpeessa olevia rakennuksiaan ja tilalle rakennetaan huomattavasti enemmän uusia koteja ja muita huoneistoja. Tonttien sijainnilla hyvien liikenneyhteyksien varrella on uusrakentamisen mielekkyyden kannalta oleellinen merkitys.

Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla taloyhtiöissä voidaan edistää purkavaa uusrakentamista, mutta samalla turvataan osakkaiden asuminen, asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden velkojien asema. Tämä kokonaisuus on otettava huomioon.

Työryhmän ehdotus helpottaa erityisesti kehittyvien kaupunkialueiden maankäyttö- ja asuntopolitiikan toteutusta. Esimerkiksi Helsingin asuntostrategian tavoitteena on, että asuntorakentamisesta 40% on täydennysrakentamista. 

Yli 40% Suomen kansallisvarallisuudesta on asuinrakennuksissa ja niiden kiinteistöissä. Puolet koko maan asunnoista on asunto-osakeyhtiöissä. Noin 30% asunto-osakeyhtiöiden asunnoista on pääkaupunkiseudulla ja neljännes muissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Väestöennusteiden – varovaistenkin sellaisten – mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Oulun seudun väestö kasvaa noin 20% ja muilla kasvualueilla 10-16 % 2040 mennessä. Samaan aikaan vanhojen taloyhtiöiden vuosittainen korjaustarve on miljardiluokkaa.

Tämä ehdotus on isossa kuvassa hyvin merkittävä asunto- ja kaupunkipoliittinen uudistus. Purkavassa uusrakentamisessa on mahdollisuuksia aivan uudenlaiseksi aluerakentamiseksi, jossa kasvualueiden maankäyttöä voidaan merkittävästi tehostaa ja samalla parantaa alueen asuntojen ja muiden huoneistojen käytettävyyttä.    

On selvää, että taloyhtiöt tarvitsevat myös tietoa, toimintamalleja ja yhteistyötä erityisesti kuntien, rakentajien ja rahoittajiensa kanssa. Purkavan uusrakentamisen ja muun täydennysrakentamisen yleistymisen kannalta on tärkeätä, että kuntien kaavoitus-, maankäyttömaksu-, autopaikka- ja muissa vaatimuksissa otetaan huomioon myös täydennysrakentamista harkitsevien taloyhtiöiden realistiset mahdollisuudet ja vaatimusten ennustettavuus, ottaen huomioon näiden uusrakennushankkeiden pitkän keston.

Purkavaa uusrakentamista koskevan lakimuutoksen onnistumiseksi on välttämätöntä, että yhteiskunnallisten tavoitteiden rinnalla otetaan huomioon taloyhtiön osakkaiden tarpeet ja perustellut odotukset, jotka liittyvät omaisuuden suojaan ja asumisturvaan. Tätä on työryhmä myös ansiokkaasti käsitellyt.

Seuraavaksi pyydämme työryhmän mietinnöstä lausuntoja avoimella laajalla lausuntokierroksella, joka päättyy 6.7. tänä kesänä. Normaalin lausuntomenettelyn lisäksi taloyhtiöt, niiden osakkaat, hallitukset ja isännöitsijät, rakennusliikkeet, potentiaaliset sijoittajat, kunnat ja muut sidosryhmät voivat hahmotella ehdotusten mahdollisia vaikutuksia omalta kohdaltaan erityisellä tätä varten toteutetulla kaikkien vapaasti käytettävissä olevalla laskurilla ja osallistua verkkokeskusteluun aiheesta. 

Odotan suurella mielenkiinnolla kaikkea palautetta työryhmän ehdotuksiin. 

Tavoitteeni on, että purkavaa uusrakentamista koskeva lakiehdotus annetaan hallitusohjelman mukaisesti Eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2018.

Sivun alkuun