Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Häkkänen esittää perustuslain muutosta säädettäväksi kiireellisenä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2018 11.40
Tiedote

Oikeusministeri Antti Häkkänen aikoo esittää hallitukselle, että hallitus suosittelisi eduskunnalle tiedustelulainsäädäntöpakettiin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

- Suomen turvallisuustilanteen muutokset ja tarve varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve tiedusteluviranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien säätämiseksi, painottaa ministeri Häkkänen.

Häkkänen toteaa, että asiassa on oikeusministeriössä tehty huolellinen kokonaisarviointi, johon ehdotus kiireellisen menettelyn käytöstä perustuu.

Hallituksen valmistelemien siviili- ja sotilastiedustelulakien säätäminen suunnitellussa muodossa vaatii perustuslain muuttamista. Tämän lisäksi lakikokonaisuuteen liittyy lakiehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta.

Perustuslain muuttaminen käsitellään eduskunnassa yleensä ns. normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä eli eduskunta käsittelee sen tavallisen lain tapaan ja hyväksyy lakiehdotuksen tavallisella enemmistöllä lepäämään seuraavien eduskuntavaalien yli. Vaalien jälkeen lakiehdotus hyväksytään 2/3 enemmistöllä.  Perustuslakia voidaan muuttaa yhdessäkin eduskunnassa, jos muutos julistetaan 5/6 enemmistöllä kiireelliseksi. Tällöin perustuslain muutos voidaan hyväksyä samalla vaalikaudella.

Uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain mukaan loukkaamaton. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Sanamuodon ja sen nykyisen tulkintakäytännön mukaan lailla ei voida säätää viestin suojan rajoittamisesta muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin varautumiseksi.

Tämän mahdollistamiseksi perustuslakiin on tarkoitus ehdottaa lisättäväksi uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta. Viestin suojaa voitaisiin kaavaillun ehdotuksen mukaan rajoittaa myös, jos se olisi välttämätöntä "tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta".

Oikeusministeri Häkkänen painottaa, että muutosehdotus ei mahdollistaisi yleisestä, kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä, vaan tiedonhankinnan tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131, ja

lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 0295150280

Sivun alkuun