Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen Brysseliin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2014 11.06
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 4.-5. joulukuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministerit linjaavat useita tärkeitä EU-säädöshankkeita. EU:n tietosuojauudistuksessa on tarkoitus ottaa askel eteenpäin sopimalla muun muassa siitä, millaista kansallista tarkentavaa sääntelyä tuleva asetus mahdollistaa. Neuvostossa linjataan myös jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten yhteistyön perusteita. Tarkoituksena on perustaa Euroopan tietosuojaneuvosto, jonka jäseniä kansalliset tietosuojaviranomaiset olisivat. Lisäksi on tarkoituksena varmistaa tulevan tietosuoja-asetuksen yhdenmukainen soveltaminen EU:ssa. Neuvotteluja tietosuojauudistuksesta jatketaan myös ensi vuonna.

Valmistelut Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseksi ja Eurojustin uudistamiseksi jatkuvat. EPPO:n osalta neuvoston kokouksessa keskustellaan syyttäjien nimittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Ministerit saavat myös tilannekatsauksen unionipetosdirektiivistä, josta neuvotellaan parhaillaan Euroopan parlamentin kanssa. Direktiivillä on tarkoitus yhtenäistää unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevat rikosoikeudelliset säännökset EU-maissa. Perustettava Euroopan syyttäjänvirasto tutkisi juuri kyseisessä direktiivissä määriteltyjä rikoksia.

Kokouksessa jatketaan vuonna 2009 hyväksytyn ns. prosessuaalisten oikeuksien tiekartan toteuttamista. Kyse on epäiltyjen tai syytteessä olevien henkilöiden oikeuksista rikosprosessissa. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä alustavasti syyttömyysolettamadirektiivi ja saada tilannekatsaus oikeusapudirektiivistä.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä EU:n maksukyvyttömyysasetuksen muuttamista koskeva asetus. Sen sisällöstä on jo päästy yhteisymmärrykseen myös Euroopan parlamentin kanssa. Asetus koskee rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä. Asetuksen tultua voimaan Suomessa tehdyt päätökset konkurssista, yrityssaneerauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä tunnustetaan myös muissa EU-maissa. Viimeistelyn jälkeen asetus hyväksytään lopullisesti ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisäksi neuvoston on tarkoitus hyväksyä oma kantansa vähäisiä vaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa sellaisten rajat ylittävien oikeusriitojen käsittelyä, joissa vaatimus on enintään 4 000 euroa. Seuraavassa vaiheessa asetuksesta neuvotellaan vielä neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä.

Oikeusministerit keskustelevat lounaalla ulkomaisten taistelijoiden ilmiöön liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Henriksson tapaa komissaari Jourován

Oikeusministeri Henriksson tapaa kokouksen yhteydessä EU:n oikeusasioista vastaavan uuden komissaarin V?ra Jourován. Henriksson ja Jourová keskustelevat mm. EU:n tietosuojauudistuksesta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 02951 50170 sekä erityisasiantuntijat Anna-Elina Pohjolainen (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431 ja Lauri Rautio (rikosoikeus), EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvostonkokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun